اثبات ریاضی زیبایی !

گفتش: اثبات ریاضی برای اینکه
دنیا و آخرت تحمل تجلی و بروز
 و ظهور زیبایی های ممکن رو ندارند
آیا شدنی است یا نه !؟

گفت: آیا اعداد چند رقمی امکان نمایش
تمامی زیبایی های اعداد را،
مثل تقارن، تناسب، تراتب، همگرایی، .....،
دارند !؟ ترکیب برخی یا تمامی اینها ؟

با یه رقمی نمی شه ! دو رقمی ! نه ، نمیشه !؟ ...

و با استقراء هم میشه نشون داد که اصلا نمی شه !

راستی ! رشته و دنباله یه بعدی از ارقام و اعداد ،
مبنای دو و سه و چند بعدی ها هستند ! مگه نه !؟

باز ! راستی ! زمان هم یه بعد محسوب میشه !
عدالت و صداقت و شهامت و ... هم ابعاد دیگرند !

پس - درس ما اینه که

حضرت دوست - جل و علا -  زیباست

و ماسوا و هستی تحمل نمایش

همه زیبایی های او را ندارد !

ما هرگز تمامی زیبایی های منجر از اراده ی او را نمی بینیم

مگر فنا در او شویم ! منطبق و ئر راستای اراده ی او قرار گیریم !

و چون او در بینهایت است !

این را بینهایت ادامه دارد !

یعنی ما هرگز به او نمی رسیم !

انا لله
و انا الیه  راجعون

و نه اینکه "انا به راجعون"
حتی در اون دنیا !

------  اگه گرفتی !   صلوات

حالا فهمیدم که بینهایت

در فلسفه و حکمت و اخلاق و عرفان

و  ریاضی و فیزیک یعنی چی !

/ 0 نظر / 3 بازدید