تا ثریا رود .....

سلام،‌ دو سه دقیقه وقت داری ؟

اگر یک کاری را شروع کردیم

و بعد به گروه بعدی واگذار بکنیم

و این واگذاری متناوبا توسط هر گروه هم بعد از مدتی انجام پذیرد

و در هر دفعه واگذاری اعتماد گروه نسبت به ادامه صحیح راه و روش

توسط گروه بعدی 95%  باشد

اونوقت با چه احتمالی نسل و گروه پنجم و دهم و بعدی ها

در  همان راستای اهداف اولیه گروه اولیه من و شما خواهند بود ؟

.95^2= .9025; .95^3=.857375; .95^4= .81450625; ...

محاسبه احتمال  مراحل 5 به بعد با شما

!!!

نکنه انسانها با عقاید و رفتار الهی ، اسلامی ، ....

و غیره خودشان هم این کارها را کرده اند

و درصد اسلام امروز آنها نسبت به اسلام اولیه

.....................................

خدا می داند چه تغییری کرده است!!!!

/ 0 نظر / 3 بازدید