پژوهشها، نظریه ها و تأسیس علوم نوین قرآنی 1. ضمیمه 9: سئوالات جامع

اشارات ولایی قرآن کریم

مجموعه مطالب 2 - چکیده ها

در راستاي مدیریت عالیه، ارائه و کاربردِ

پژوهشها، نظریه ها و تأسیس علوم نوین قرآنی

1.           ضمیمه 9: سئوالات جامع

1.         آیا ممکن است کلمات و عبارات در قرآن کریم از لحاظ گزینش و چینش بروش خاصی انتخاب شده باشند ؟

2.         آیا دلایل قرآنی، روایی، حدیثی، عقلی، عرفی، منطقی، علمی، فلسفی و غیره در تایید و یا در رد آن علل وجود دارد !؟

3.         آیا در تاریخ اسلام و مذاهب عامه و خاصه، کسی آمار مذکور را جمع آوری و یا مورد تحقیق قرار داده است !؟

4.         آیا تعداد خاص برخی آیات و مثلًا 365 "یوم" مهم هستند ولی هزاران تکرار 12 و 14 تایی مهم و اشاره نیستند !؟

5.         آیا چیدمان و یا تعداد تکرار های خاص مانند 12 و 14گانه آن، بدون علت و بدون اشاره به عترت (12 امام و 14 معصوم ص/س/ع ) آمده اند !؟

6.        آیا تعداد آیات با مضامین مشابه یا مرتبط شمارش شده اند !؟

7.         آیا تعداد آیات با مضامین مشابه یا مرتبط شناسایی شده اند !؟

8.        آیا تعداد آیات با مضامین مشابه یا مرتبط گروه بندی شده اند !؟

9.        آیا تعداد آیات با مضامین مشابه یا مرتبط تجزیه و تحلیل شده اند !؟

10.    آیا تعداد آیات با مضامین خاص با اعداد مرتبط با آن مضامین ارتباط دارند !؟

11.    آیا میدانید فقط 14 عبارت مشابه و انحصاری " بسمِ اللهِ " در قرآن وجود دارد !؟

12.    آیا تعداد آیات با مضامین مرتبط با اهل البیت شناسایی، گروه بندی و شمارش شده اند !؟

13.    آیا تکرارهای قرآن باید به یک تعداد خاص باشند تا بتوانند نوعی اعجاز شناخته شوند !؟

14.    آیا کسانی که اعمال بد انجام می‌دهند گمان کردند بر قدرت ما چیره خواهند شد؟! چه بد داوری می‌کنند!؟

15.    آیا تعداد علائم، حروف، کلمات ، ترکیبها، عبارات، آیات و سایر اجزاء و مطالب قرآن کریم شمارش شده اند !؟

16.      آیا ممکن است اشاره و یا رمز و رازی در کمیت های ظاهری قرآن مانند تعداد تکرارها و نوع و محل آنها باشد !؟

17.      آیا مکان علائم، حروف، کلمات ، ترکیبها، عبارات، آیات و سایر اجزاء و مطالب قرآن کریم دقیقا مشخص شده اند !؟

18.      آیا میدانید تعداد تمامی گروه هایی از آیات که دارای کلماتی از مصدر " زَ وَ جَ " در قران هستند زوج میاشند !؟

19.      آیا تناسب بین لفظ یا معنی و تعداد بک کلمه خاص در قرآن نوعی زیبایی و لطافت و حتی مقدمه و مبنایی برای اعجاز نیست !؟

20.      آیا باید تعداد و یا نوع و یا محل و چیدمان نسبی و یا قطعی تکرارهای قرآن همه یکسان و دارای ویژگی بسیار خاصی باشند !؟

21.      آیا باید حتما محدویت معینی در نحوه و تعداد تکرارهای کلمات و عبارات قرآن وجود داشته باشد تا نوعی اعجاز محسوب شوند !؟

22.      آیا ممکن است که تعداد تکرار برخی کلمات و عبارات در قرآن ، بطور تصادفی و بدون قصد و غرضی از جانب خداوند آمده باشد !؟

23.      آیا ممکن تعداد زیاد تکرارهای خاصی از کلمات و عبارات قرآنی مانند تکرارهای دوازده یا چهارده گانه نوعی اعجاز عددی باشد !؟

24.      آیا تعداد کلمات و مشتقات مرتبط با زیتون و انجیر (التین) در قرآن مهم و کنایه دار و قابل استناد توسط دانشمندان شده است !؟

25.    آیا میدانند امروزه در مباحث امنیت اطلاعات، مخابرات و شبکه های رآیانه ای، داده ها به روشهای امن ذخیره و یا منتقل میشوند !؟

26.    آیا میدانید با استفاده (از نوعی رمزنگاری بنام) نهان نگاری میتوان داده ها و اطلاعات را در میان اشیاء مشابه خود نهان کرد !؟

27.      آیا تعداد حروف، علائم و حرکات، محل و مکان، شماره عادی و تجمیعی سوره، آیه، کلمه، حرف و ...، میتواند رمز و راز و اشاره باشد !؟

28.      آیا احادیث متعدد از معصومین ( سلام الله علیهم اجمعین ) که خود را " صلاه " و "زکاه " و "قرآن ناطق" میخوانند شواهد قرآنی دارد !؟

29.      آیا تعداد تکرارهای ولایی قرآن یعنی تکرارهای مرتبط با اهل البیت یعنی 5 تن، 12 امام و یا 14 معصوم ( سلام الله علیهم اجمعین ) محسوس هستند !؟

30.      آیا ممکن است در قرآن اشاره ایی به تعداد معصومین (صلوات الله علیهم ) هیچگونه نکته و اشاره صریح و غیر صریح، عددی و کمی وجود ندارد !؟

31.      آیا در مقایسه قرآن با هر کتب آسمانی و غیر آسمانی، تعداد تکرارهای خاص آنقدر محسوس و حتی غیر طبیعی هستند که نوعی اعجاز عددی محسوب شوند !؟

32.      آیا میدانید داده ها و اطلاعات باید دارای روابط خاصی بین تعداد و سایر ویژگیهای اجزای مجموعه خود باشند تا بتوان آمنیت آنها را تامین کرد !؟

33.      آیا تا کنون انواع و تعداد تکرارهای کلمات و عبارات در قرآن کریم دقیقًا شمارش و یا مقایسه شده اند !؟ کجا !؟ چگونه !؟ نتایج !؟ منابع !؟ مدارک !؟

34.    آیا میدانید استگانوگرافی نام گرایشی از علم رمز نگاری است که نهان کاری شفاف اشیاء را در میان اشیاء عادی و واضح (مانند متن در میان متن) مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد !؟

35.    آیا صرف وجود احتمال عقلایی و توانایی در پیدا کردن، استنباط کردن، استخراج کردن انواع نکات، مفاهیم، اشارات و مطالب عقلی، دینی، مذهبی، علمی و امثالهم ، حجت کافی برای برنامه ریزی، شروع و یا ادامه جستجوهای مذکور می باشد ؟

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

منابع پژوهشگر: کانال تلگرام، وبلاگ ها، نرم افزار اشارات ولایی، کانال آپارات، نوارهای صوتی، نوارهای ویدیوئی، فایلهای متنی، پوسترها،

سوابق نویسنده : دکترای کامپیوتر از 1370، ارشد کامپیوتر از 1358، کارشناسی ریاضی از 1354

ایده پردازو پژوهشگر ارشد اشارات ولایی قرآن : مهندسی معکوس تناسب و تناظر درونی و برونی قرآن با حقایق - با شریعت، عترت، تاریخ و طبیعت،

پژوهشگر ارشد، عضو موسس و مدیرعامل مرکز پژوهشهای قرآنی نور ولایت مبین، عضو هیأت موسس موسسه آموزش عالی بصیر(آبیک) (...-82)

دبیر و عضو شورای راهبری فناوری اطلاعات وزارت علوم (87-85) ، عضو گروه ارزیابی وزارت علوم و دانشگاه ها (88-85)

عضو هیأت علمی و مدیر گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه شاهد (85-75)، پژوهشگر مرکز مخابرات ایران (75-71)

daliliali@gmail.com + telegram.me/daliliali + Telegram.me/quranhints + 09123459914

/ 0 نظر / 38 بازدید