انواع نکات

گفتش: توی حرف من و تو چیه !؟
اگه خوب بشکافیش ، چی دیده می شه !

گفت: معمولا یا خبره ، یا نکته است ،
یا سئواله ، یا یک اصله،
یا یک چیز بدیهیه ،
یا شبهه ست ! یا اثبات یه مطلبه !

گفتش: پس دعوا کجاست ؟
از کجا شروع میشه !؟ چه جوری !؟

گفت: ممکنه این مشکلات بوجود بیاد !
شاید بعدا ! اگه ...

1- خبر غلط باشه یا ناقص
2- نکته هم همینطور
3- سئوال هم همینطور
4- اصل هم همینطور
5- بدیهی هم همینطور
6- شبهه هم که
حتما مشکل زاست برای یه طرف
7- اثبات هم مثل قبلی ها !!

گفتش: مثال می زنی !

گفت: تو خمس و ذکاتت را به من میدی
که سئوالاتت را از من می پرسی !!!
/ 0 نظر / 4 بازدید