اشارات ولایی قرآن- شناسایی تناسبها و تناظرها در قرآن

اشارات ولایی قرآن-  شناسایی تناسبها و تناظرها در قرآن –

 روابط درونی و بیرونی با حقایق هستی در شریعت، عترت، تاریخ و طبیعت 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

بشر همیشه به دنبال حقایق بوده!

و برای خیلی ها  اعتقاد به کتابهای آسمانی مهمه.

علم ژنتیک نشون داده که میشه

اطلاعات زیادی با علائم کمی ذخیره کرد.

آیا ممکنه یه کتاب مثل قرآن

اشاراتی به جزییات هستی داشته باشه؟

حتی با یا بدون رمزنگاری و نهان نگاری ؟

اگه... با تلسکوپها و میکروسکوپها

میتوانند نادیدنی ها قبلی رو

الان خیلی بهتر ببینیم

ممکنه در قرآن هم اشارات به حقایق را ببینیم؟

مخاطبین اشارات ولایی قرآن!؟ کیا هستند؟

مفسران عالیقدر؟ محققان قرآنی؟

مسئولان؟ جوانان؟ دلسوزان؟ دینداران؟

همه بشریت؟ حق طلبان؟ بیطرفان اعتلاء گرا؟

هزاران رابطه - تناسب و تناظر و تقارن

بین گزینش و چینش کلمات و فرازها در قرآن

با حقایق هستی، اسلام و تاریخ آن

در قرآن وجود دارد؟

مثلا  فقط 7 کلمه سَبعًا !!!

آیا میشه چندکلمه و اسم و عدد را

در میان تعدادی جمله یا آیه پنهان کرد؟

و مثلا فقط 2 آیه باشه با حروف پیاپی

بصورت ...مُ....ج......تَ....بَ.....ی.....!؟

برای اشاره به امام دوم؟  بله. قرآن این را داره !

یا مثلا با 3 آیه

بصورت حُ ....سَ......ین!

برای اشاره به امام سوم؟

"حُ" در اول، "سَ"، در وسط، "ن" در آخر!

بله. قرآن این را هم داره!

حتی کلماتی عاشورایی

مانند محرم، فرات، سفینه، فوزًا عظیمًا، ...

فقط سه بار تکرار شده باشند؟

برای اشاره به امام سوم! به  امام حسین؟ع

بله. قرآن داره!

پس ! اسامی 12 امام معصوم

در لابلای حروف آیات ؟

بله. فراوان !!!

استگانوگرافی یعنی چی؟

نهان نگاری متنی یعنی چی؟

امنیت اطلاعات؟ ارتباطات امن؟

آیا در قرآن از آنها استفاده شده؟

برای حفظ و یکپارچگی پیام الهی؟

کشفیات بیسابقه در تاریخ 1400 ساله اسلام

با بکارگیری علوم و فنون نوین

برای یافتن حقایق تاریخی

و نمونه دیگری از اعجاز بودن قرآن

با شناسایی و نمایش هزاران مورد از

نهان نگاری های ممکن در قرآن

با استفاده از جستجوهای اولیه و پیشرفته

در رابطه با شریعت و عترت

تاریخ و طبیعت، هدایت و امامت

مثلا فقط 10 کلمه/آیه  با کرب یا بلاء

بعدد عاشورا (دَهُم)!

اشارات ولایی قرآن

برای چی خوبه؟ کاربردش چیه؟

جواب های ساده داره!

برای درک بیشتر قرآن! و عمیقتر! جامعتر!

چند جانبه تر! یکپارچه تر!

با نگرشهای نوین به قرآن!

به گزینش و چینش اجزای آن!

به تکرار ها و فاصله ها! به کلمات و فرازها!

به هزاران و شاید میلیاردها نکته جدید!

در تناسب و تناظر ویژکیهایش

با حقایق شریعت و عترت!

با تاریخ و روایات! با هدایت و امامت!

تناسب با ژنتیک موجودات زنده!

تناسب با رمز نگاری! و با نهان نگاری متنی!

اصلا مگه میشه یه انسان

در 1400 سال قبل ! در غار!

میلیونها رابطه را لحاظ بکنه!؟

مثل دستگاههای معادلات!؟

برای حفاظت و یکپارچگی ابدی قرآن!

مبانی و نتایج اشارات ولایی قرآن؟

قرآن تبیان کل شیء هست؟ بله.

لا رطب و لا یابس ... یعنی چی؟

یعنی همه چیز در قرآن است.

آیا قرآن و معصومین جدا ناپذیرند؟ بله.

پس علم هر دو یکسان است؟ بله.

معصومین اسامی 12 امام را میدانند؟

و وقایع کربلا؟ از قبل؟ بله.

پس قرآن هم میداند!؟

یعنی در قرآن هست!؟

آیا معصومین جزییات نمازها را میدانند؟

بله. پس در قرآن هم هست!؟

آیا معصومین

 رسم الخط صحیح و احسن قرآن را میدانند؟

قرائت احسن؟ بله.

پس اینها هم در قرآن هست!؟

چگونه این همه اطلاعات در قرآن هست؟

با صراحات ! یا با اشارات؟

نهان نگاری متنی چیه؟

پنهان کردن متن در متن! برای چی خوبه؟

برای حفاظت      از اطلاعات!   و یکپارچگی!

مثلا چه جوری؟

با رعایت تناسب و تناظر

بین کلمات و ویژگیهای کاربرد آنها!

مثال؟ نمونه؟

کلمه وحید یعنی تک، تنها، یکی!

و فقط یک بار در قرآن اومده!

قَالَتَا یعنی آن دو نفر گفتند! فقط 2 بار اومده!

خَمسه و خَامِسِه یعنی پنج... و فقط 5 بار اومده!

مثلا برای 5 نوبت نمازها! فقط 5 بار ...شطر...!

آسمان هفتگانه:     فقط 7 بار!

کلمات همریشه با 8 ! فقط 8 بار آمده اند!

کلمات دارای ...وَلِیُّ... فقط 12 تا !!! (12 امام؟)

فقط 14 فراز مشابه "اطاعت الله ورسول" ص

با 13 ضمیر مذکر و فقط یک ضمیر مونّث! مشابه 14 معصوم؟ص

و هزاران هزار روش و مورد دیگر!   در قرآن کریم!!!

و صدها صفحه مطالب دیگر و هزاران نتیجه دیگر:

 جدید، جذاب، جالب، ... و بیسابقه!

آماده مقایسه با هر کتاب و متن دیگر

خلاصه نکات، گزاره ها، اهداف و کاربرد های ممکن

به هدف کشف بیشتر ویژگیهای گزینش و چینش

در راستای تفسیر کاملتر و جامعتر قرآن

در نمایش دقیقتر اعجازهای قرآن

ارائه وجه دیگری از اعجاز قرآن

در کسب ایمان بیشتر به قرآن

در نمایش همه زمانی بودن قرآن

در برتری مطلق قرآن بر سایر متون

در کار انسان نبودن قرآن

در ژنوم حقایق بودن قرآن

در علمی و فنی بودن جزییات قرآن

در اندازه گیری عددی موارد اعجاز

بررسی امکان وجود و نحوه کاربردِ

مفاهیم، مبانی، فرضیات،

 اصول و روشهای علوم گوناگون در قرآن

 به امید درک و رعایت بیشتر تعالیم قرآن

جزییات و مستندات فراوان در بسیاری از سایتها

و شبکه های اجتماعی داخلی و خارجی


SApp.ir/quranhints, Telegram.me/quranhints,

 Instagram.com/daliliali14, Daliliali.pesianblog.ir, 0912349914  / 0 نظر / 14 بازدید