حرف ها و کارهای عجیب و غریب

گفتش: میشه ضدا خدا حرف زد !؟

گفت : چرا که نه !؟

حرف زدن با غیر زبان  هم که شدنی هست !

حرف زدن آدم با خودش هم ممکنه !

...

فقط کافیه یه جوری بگی و حرف بزنی

که تقریبا همه یه حرفهای دیگه از حرف های تو برداشت کنند !

بعدش ممکنه

بعضی ها تو را خدا شناس خوب فرض کنن !

بعضی ها دقل بازی تو را خوب درک کنن !

...

بعضی ها دو دل بمانند و دل به تو ندهند !

 

راستی !

خدا که خودش خوب می دونه

که من  و تو با این نوع حرف ها

به کی اشاره می کنیم !!!

به چی اشاره می کنیم !!!

چرا اشاره می کنیم !؟

...

مگه نه !؟

 

/ 0 نظر / 3 بازدید