حرف سیاسی

گفتش: دل و جرات داری که
در ایام انتخابات حرف سیاسی بزنی !؟

گفت: یه بنده خدا همش می گفت
بذار امام زمان(عج) بیاید تا جونم رو فداش کنم !

گفتند: تا اون موقع چه کار می کنی !؟
حاضری یه کمی طرفداری حق بکنی
تا ورزیده بشی در حق طلبی !
 
جواب داد: نه !
کو حق ! کو باطل !
من که نمی فهم بیخودی چرا درگیر بشم !

راستی !
اگر بمیرم دیگه نمی تونم که
جونم رو فدای امام زمانم بکنم !
(...
ادامه دارد -
to be continued
!!! (
/ 0 نظر / 3 بازدید