سال و ماه و روز قمری و شمسی و میلادی رو به هم تبدیل بکنیم

گفتش: چه جوری سال و ماه و روز قمری و شمسی و میلادی رو
به هم تبدیل بکنیم !؟ مثلا تاریخ وقایع خاص - در گذشته و آینده رو !؟

گفت:
طول سال شمسی و میلادی رو 365.24242424  ...  محاسبه کن
و طول سال قمری رو 12 *29.5309 = 354.3708 محاسبه کن.
راستی !
1- رویت هر ماه ممکن است حداکثر یه روز دیر یا زود شده باشه !
2- سال کبیسه هم ممکن است یه روز محاسبه رو خراب بکنه !

مثال: ...
با شما !
یا در یادداشت بعدی !!!
/ 0 نظر / 4 بازدید