بیلیارد و آخرت

1- جه ربطی بین بیلیارد و آخرت وجود داره ؟ ! ؟

2- شوخی می کنی یا جدی ؟

1- آدم باید از هر چیزی درس بگیره - مخصوصا برای یآخرت.

2- منظورت اینکه حتی ادب آموزیم از بی ادبی ، کم ادبی، پر ادبی، ...

1- تو خودت هم خیلی حرفهارو 1 پهلو 2 پهلو چند پهلو می زنی !؟

2- و اما بیلیارد :

   کل زندگی من و تو یه ضربه چوب بیلیارد است به توپ نفس و اعمال و خودمان

   ببین که شدت و جهت و محل ضربه درست است یا غلط !!

   آخه اون دنیا ... همین شدت و جهت ضربه ما رو می بره تا اونجایی که می تونه

   یا تا اونجایی که خدا اجازه می ده ببره ... شیر فهم شدی ! ؟

1- تشکر !  اومدم مطلبی بگم دیدم تو از من بهتر بلدی اونو . بازم تشکر

/ 0 نظر / 3 بازدید