سئوالات زیربنایی در نظریه اشارات ولایی قرآن

1.  سئوالات زیربنایی در نظریه اشارات ولایی قرآن

1.      آیا احسن و نیکو و خوب است که خالق ژنهای موجودات زنده اشارات به حقایق هستی ماسوا را بطور مشابه در گزینش و چینش و سایر ویژگیهای حروف و کلمات و فرازها و آیات و قصص قرآن قرار داده باشد؟

2.      آیا احسن است قرآن بعنوان مجموعه هایی از دستگاه های معادلات باشد که حاوی پاسخ سئوالات ما به حقایق هستی در تشخیص و حل آن معادلات باشد؟ و خنثی کننده مشکلات رسم الخط ها، قرائتها، هرمونتیک و امثال آن؟

3.      آیا احسن است که قرآن کریم تبیان و توضیح کامل برای همه حقایق هستی خاصه نکات هدایتی باشد؟ خاصه برای معرفی هادیان و مفسران اصلی قرآن و چگونگی ادامه رسالت با امامت؟

4.      آیا احسن است در راستای آخرالزمان در کنار دلها و عقول، ابزارها و روشها و نگرشها بتوانند مانند تلسکوب و میکروسکوب جزییاتی بیشتر و دقیقتر از آیات هستی للناس را درک کرد؟

5.      آیا احسن است که مفاهیم و مبانی و روشهای علوم قدیم و نوین را بکارگرفته تا آیات و اشارات و نکات قرآن را که تبیان لِکُلّ شیء است در چاچوب اصول مسلم تفسیر درک نماییم؟

6.      آیا احسن و نیکو خوب و اصلح است که مفسران و محققان عالیقدر قرآنی در کنار سایر علوم اولیه و اصلی تفسیر، اصول و مفاهیم و نتایج و کاربردها در حوزه های ادبیات عرب قبل و صدر اسلام، زبان اصلی کتب آسمانی، منطق و کلام، فلسفه های شرقی و غربی، تاریخ و جغرافی ریاضی و نجوم و پزشکی تا امنیت اطلاعات و نهان نگاری و رمزنگاری و مخابرات امن و ... را بدانند؟

7.      آیا کتابهای خالق هستی در قالب تکوین، تدوین(قرآن)، تشریع (شریعت)، هدایت ( رسالت و امامت)، تاریخ و طبیعت همگی با هم متشابه، متناسب و متناظر و متقارن هستند؟ و نشانه و اشارات و آیات در هریک به دیگر موارد در دیگر کتب دلالت صریح و ضمنی دارد؟

8.      آیا تنوع و تعداد تناسبها و تناظرهای درونی و برونی قرآن بقدری فراوان و غیر قابل مقایسه با سایر کتب ( الهی و غیرالهی) بوده و از توان انسان در 1400 سال قبل خارج میباشد؟ و این نوعی تایید و تاکید علمی و مستقل از عقاید و نظرات دینی و مذهبی و سلائق گروهی و شخصی است؟

9.      آیا احسن است که یک کتاب در عالم ناسوت دارای جزییات حقایق هستی باشد که تنزل یافته لوح وقلم و کتاب مبین و دارای علم معصوم ص باشد که میتوان در آخرالزمان نشان داد تمام علم ما کان و غیر آن در آن وجود داشته است؟ و همچون فیلمنامه هستی همه حقایق عالم ناسوت را در خود داشته است؟

10.  آیا احسن است دلایل و اشارات برای همگرایی انواع تفسیرهای ادبی، روایی، عقلی، عرفانی و امثال آن و نیز برای یافتن رسم الخط و قرائت برتر و یا برای رفع سایر اختلافات در خود قرآن باشد؟

11.  ...


/ 0 نظر / 15 بازدید