دل مومن و مجلس عزای حسین

مجلس عزای امام حسین علیه السلام
 
 
 
همیشه در دل شیعه برقرار است /

به مجلس عزای اهل البیت خوش آمدید ./

.انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم
و ولی لمن والاکم و عدو لمن عاداکم /

اجرکم الله تعالی جمیعا / التماس دعا /

دلتان اگر لرزید ما بدها را هم حتما دعا کنید /

موفق باشید / خدا توفیق بیشتر دهد /
/ 0 نظر / 3 بازدید