عجب فیلمی

1- جالبترین فیلم کدومه ؟
2- چه نوع فیلم ؟
1- هر نوع ؟
2- بنظرم فیلم "هستی" !
1- منظورت چیه ؟
2- خدا میگه کار خوب از خود خداست و کار بد از شیطون !
1- این چه ربطی به فیلم داره ؟
2- آخه حرف و کارهای خوب من و تو و همه از خداست دیگه !
1- خب !!
2- کارهای بد همه ی ما از شیطون دیگه !
1- خب !  بعدش ؟
2- پس بشین ببین کدوم برنده میشن !!
1- یعنی من هیچ کار نکنم !
2- معلومه که باید طرفدار حق باشی ! درسته ؟
1- عجب فیلمیه !!!!
/ 0 نظر / 3 بازدید