مدیریت عالیه، ارائه و کاربردِ پژوهشها، نظریه ها و تأسیس علوم نوین قرآنی 1. ضمیمه 7: سایر فعالیتها

اشارات ولایی قرآن کریم

مجموعه مطالب 2 - چکیده ها

در راستاي مدیریت عالیه، ارائه و کاربردِ

پژوهشها، نظریه ها و تأسیس علوم نوین قرآنی

1.           ضمیمه 7: سایر فعالیتها

در این بخش، فقط عناوین تفکیکی پروژهها و فعالیتها مطرح می شود. انشاءالله سایر جزییات و طرحهای تفصیلی هر یک، در صورت تایید اولیه و شروع همکاری ، تنظیم و تعدیل و تقدیم خواهد شد. بدیهی است روش کلی و نوع فعالیتها بر اساس مطالب مطروحه در کلیات طرح می باشد. طراحی، شناسایی، تهیه، حفظ، مسابقه، نرم افزار، مشاعره، ... ، نمونه هایی از حوزه های مرتبط می باشد.

1.       شناسایی تکرارات قرآن (شامل کلمات، عبارات، آیات، موضوعات)

2.       تهیه آمارتفکیکی حروف قرآنی (در هر کلمه، ترکیب، عبارت، آیه، موضوع، ...)

3.       تهیه آمارتفکیکی فوق بر اساس رسم الخط ها (با جزییات فوق)

4.       تهیه آمارتفکیکی فوق بر اساس قرائت ها (با جزییات فوق - و اصوات و تلفظ)

5.       حفظ تکرارات قرآن (موارد 5، 12 و 14 گانه ) ؛ حفظ تکرارات قرآن (سایر موارد 7، 10، 40، ... گانه )

6.       شناسایی احادیث مرتبط با تکرارات قرآن ؛ حفظ احادیث مرتبط با تکرارات قرآن ؛ مسابقه احادیث مرتبط با تکرارات قرآن

7.       شناسایی حروف وعلائم (قرائتی - تجویدی ) قرآنی

8.       مشاعره (با) تکرارات قرآنی ( آیات مکررمرتبط ) ؛ مشاعره (با) موضوعات قرآنی ( آیات مرتبط )

9.       رموز ممکن (تابییه شده) در تکرارات قرآن (حرف و کلمه و ... در کلمه و آیه و ...)

10.   شناسایی رموز ممکن در مکان اجزاء در قرآن (حرف در کلمه، کلمه در آیه، ...)

11.   شناسایی رموز ممکن در ترتیب اجزاء در قرآن (حرف و کلمه و ... پیش از / کنار / پس از حرف و کلمه ...)

12.   طراحی، تهیه و تبلیغ و مسابقات پوسترهای مرتبط

13.   طراحی اشکال هندسی (برای) قرآن نویسی ؛ مسابقه طراحی اشکال هندسی فوق؛ تهیه طرحهای اشکال هندسی فوق

14.   طراحی نرم افزارهای مرتبط ( با شکل های هندسی )

15.   طراحی نرم افزارهای مرتبط ( شناسایی تکرارات قرآن )؛ طراحی نرم افزارهای مرتبط ( شناسایی آمار قرآن )

16.   طراحی نرم افزارهای مرتبط ( شناسایی موضوعات قرآن )

17.   طراحی نرم افزارهای مرتبط ( با جستجوی قرآن ) ؛ طراحی نرم افزارهای مرتبط ( با شکل های هندسی )

18.   طراحی نرم افزار کمک مفسر

19.   شناسایی طرحهای فرهنگی مرتبط (با فعالیتهای فوق) ؛ شناسایی مجریان طرحهای فرهنگی مرتبط (با فعالیتهای فوق)

20.   هدایت/واگذاری طرحهای فرهنگی مرتبط (با فعالیتهای فوق)

21.   شناسایی طرحهای اقتصادی مرتبط (با فعالیتهای فوق) ؛ شناسایی مجریان طرحهای اقتصادی مرتبط (با فعالیتهای فوق)

22.   سایر طرحها ( مانند بازنویسی آیات عبارت وار و ترجمه آن، ... )

با توجه ابعاد، گستره و عمق مفاهیم و مطالب، و نیز بطن های متعدد قرآن کریم، احصاء تمامی آنها از عهده بشریت خارج است. همچنین تعدد فراوان حوزه های مذکور نباید باعث توقف پژوهشهای سنتی و یا نوین گردد. بدیهی است تمامی نتایج باید با نظر و هدایت کارشناسان و صاحبنظران دینی، مذهبی و در چارچوب مصالحه کلی نظام اسلامی-انقلابی و وحدت و توسعه مثبت و لازم، انجام پذیرد. وبلاگها و صفحات شخصی اینجانب در سایت ها و شبکه های اجتماعی، نمونه ای از مطالب عقلی، منطقی، فلسفی، دینی نکات - بر اساس روایات مرتبط - ارائه شده است.

گروه های منابع : قرآن کریم، تفاسیر، روایات، احادیث، اینترنت،

منابع پژوهشگر: کانال تلگرام، وبلاگ ها، نرم افزار اشارات ولایی، کانال آپارات، نوارهای صوتی، نوارهای ویدیوئی، فایلهای متنی، پوسترها،

سوابق نویسنده : دکترای کامپیوتر از 1370، ارشد کامپیوتر از 1358، کارشناسی ریاضی از 1354

ایده پردازو پژوهشگر ارشد اشارات ولایی قرآن :  مهندسی معکوس تناسب و تناظر درونی و برونی قرآن با حقایق - با شریعت، عترت، تاریخ و طبیعت،

پژوهشگر ارشد، عضو موسس و مدیرعامل مرکز پژوهشهای قرآنی نور ولایت مبین، عضو هیأت موسس موسسه آموزش عالی بصیر(آبیک) (...-82)

دبیر و عضو شورای راهبری فناوری اطلاعات وزارت علوم (87-85) ، عضو گروه ارزیابی وزارت علوم و دانشگاه ها (88-85)

عضو هیأت علمی و مدیر گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه شاهد (85-75)، پژوهشگر مرکز مخابرات ایران (75-71)

daliliali@gmail.com + telegram.me/daliliali + Telegram.me/quranhints + 09123459914


/ 0 نظر / 39 بازدید