اشک یاران

اشک باران:
اندک اندک جمع مستان میرسند-
جمع یاران اشکباران می رسند/

تشنگان خیمه گاه عشق و می-
قافله ها - حق و جویان می رسند/

تا که قربان بهر مولاشان شوند-
شاهدان ثار رحمان می رسند/

عاشقانی با ندای یا حسین-
از غدیر و عید قربان می رسند/

ذکر لبیک حول کعبه گفته اند-
هم حسینی ذکر گویان می رسند/

در طوافش با حسین و آل او-
بوده اند عمری به جانان می رسند/

چشم ذوالحمد خون شود اندر میان-
ماه خون و اشک یاران می رسند/

/ 0 نظر / 4 بازدید