زیبایی های اولیه

 

اولی1: راستی ! اگر فقط یک چیز، یه مفهوم، یه شی توی دنیا باشه
اونوقت زیبایی چه معنایی داره ؟ اگر دو تا باشه چی؟‌
اگر سه تا ؟‌... ؟
دومی2: اگه یکی باشه حتما اون خداست پس بخودی خود زیباست !
1: اگر دو چیز تا باشه ؟
2: اونوقت با دو نقطه یک خط میشه کشید !
1: یعنی چی ؟ به زیبایی چه ربط داره ؟
2: اونوقت دو جهت و دو سمت داریم!
یکی جهت و سمت خدا
و یکی جهت و سمت ضد خدا !
1:‌جالبه ! اگر سه تا باشه چی میشه ؟
2: اونوقت اون سومی حتما اختیار داره - مثل ما آدمها !
که یا به جهت خدا بره یا به جهت و سمت ضد خدا !
1: اگر چهار تا چیز باشه !؟
2: اونوقت شاید اون شیطون باشه
که سومی رو - یعنی ما آدمها رو - بخواد گول بزنه!
راستی برای پنجمی و ششمی و ... خودت فکر کن !
شاید به جا های بهتر برسی

/ 0 نظر / 3 بازدید