اشارات ولایی قرآن : مجموعه های مطالب 2


اشارات ولایی قرآن کریم

تقدیم میکند


مجموعه مطالب 2

چکیده ها و نکات

ارائه خلاصه نکات و گزاره های اصلی


در راستاي

 مدیریت عالیه، ارائه و کاربردِ

پژوهشها، نظریه ها

و تأسیس علوم نوین قرآنی

مبتنی بر علم امنیت اطلاعات

(و نهان نگاری های متنی)

علی دلیلی یزدی

دکترای کامپیوتر ( از 1370)


بهمن 1396


1.           سوابق پژوهشگر / نویسنده  

شخصی :       متولد 1333، متاهل، 2 فرزند،

00000000000000000000000000000000000

تحصیلی :     دکترای کامپیوتر از 1370، 

ارشد کامپیوتر از 1358، کارشناسی ریاضی از 1354

0000000000000000000000000000000000

پژوهشی / جاری :

ایده پرداز و پژوهشگر ارشد اشارات ولایی قرآن :

نظریه و شناخت مهندسی معکوس اشارات -

بررسی تناسب و تناظر و انسجام و همگرایی درونی  قرآن

و برونی با حقایق : با شریعت، عترت، تاریخ و طبیعت

پژوهشگر ارشد، عضو موسس و مدیرعامل

 مرکز پژوهشهای قرآنی نور ولایت مبین،

000000000000000000000000000000000000

 اجرایی / سابق :

 عضو هیأت موسس  موسسه آموزش عالی بصیر(آبیک) (...-82)

دبیر و عضو شورای راهبری فناوری اطلاعات وزارت علوم (87-85) ،

 عضو گروه ارزیابی وزارت علوم و دانشگاه ها (88-85)

عضو هیأت علمی و مدیر ( 3 دوره )

 گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه شاهد (85-75)،

پژوهشگر مرکز مخابرات ایران (75-71)،

عضو هیئت علمی دانشکده پست و مخابرات ( 75-72)،

000000000000000000000000000000000000

 دسترسی به مطالب / پژوهشگر :

نرم افزار در کافه بازار + مطالب، فایل های متنی، صوتی و تصویر،

در آپارات، کانالها و وبلاگها و در شبکه های اجتماعی داخلی و خارجی

daliliali@gmail.com  + quranhints@gmail.com

 Telegram.me/daliliali + daliliali.persianblog.ir

 Telegram.me/quranhints + 09123459914

2.           فهرست مطالب

1.    سوابق پژوهشگر / نویسنده 2

2.    فهرست مطالب  3

3.    تقدیم 4

4.    تشکر وسپاس    5

5.    اشارات و احاديث مرتبط  6

6.    مقدمه 7

7.    خلاصه چکیده ها 8

8.    نکات، مبانی اولیه و سئوالات بنیادین  9

9.    مفاهیم و مثالهای جستجو 10

10. برخی اهداف طرح اشارات  11

11. ما و اشارات  12

12. قرآن و نهان نگاری  13

13. رمزنگاری و رمزیابی  14

14. قرآن و معادلات  15

15. قرآن و هرمونیک    16

16. قرآن : ژنوم هستی  17

17. اشارات کریمه بسمله 18

18. اشارات حمد اول 19

19. عشق خالق در قرآن  20

20. ضرورت اشارات (اولیه/1393) 21

21. مقدمه اشارات ( اولیه/1393) 22

22. ویژگیها در گروه بندی اجزاء  23

23. آینده با اشارات  24

24. ضمیمه 1: درخواست تعامل 25

25. ضمیمه 2: استفتاء و استفسار (برای اشارات) 26

26. ضمیمه 3: آیا میدانیم . . .؟ 28

27. ضمیمه 4: سئوالات (متوسطه) 29

28. ضمیمه 5: سئوالات ( پیشرفته) 30

29. ضمیمه 6: پایان نامه ای در اشارات  31

30. ضمیمه 7: سایر فعالیتها 32

31. ضمیمه 8: نمونه نتایج - نعمت الله    33

32. ضمیمه 9: سئوالات جامع  34

33. ضمیمه 10: نمونه نتایج  35

34. ضمیمه 11: تکرارها در سوره الفاتحه 36

35. ضمیمه 12: زوجیت مشتقات ..ز..و..ج.. 37

36. ضمیمه 13: اشارات کربلا-1  38

37. ضمیمه 14: اشارات کربلا وعاشورا-2  40

38. ضمیمه 15: 14 نعمت الله    41

39. ضمیمه 16: آیات و کتاب و قرآن  42

40. ضمیمه 17 : نامه ها... 43

41. تبلیغ و اشارات : خلاصه 44

42. اشارات و امامت -1  45

43. اشارات و امامت-2  47

44. سخنی با صاحبنظران  49

45. پیشنهادات برای نرم افزارها 50

46. انواع ویژگی ها در الگوها 52

47. وحدت مطلق قرآن و عترت  53

48. مرکزپژوهشهای قرآنی نور ولایت مبین  54

49. اشارات و استاد خاتمی خوانساری  55


/ 0 نظر / 13 بازدید