کدوم بهتره

کدوم بهتره:

- فکر علی بکنم یا حرف علی را بزنم ؟
- حرف علی را بزنم یا راه علم علی را بروم ؟
- راه علم علی را بروم یا راه عمل علی را بروم ؟
- راه عمل علی را بروم یا راه خلوص علی را بروم ؟
- چون مثل علی نمی توانم که بشوم پس کاری نکنم ؟
- چون علی را ندارم نزدیکترین نفر در راه او را
نیابم و پیروی نکنم ؟
- جون هیچ کس مثل او نمی شود
پس اعمال و دستورات او را عمل نکنم ؟
...
(شما هم با صدها سئوال ساده و اولیه
و دانستن جوابهای بدیهی آنها
بهتر از من می دانید . مگه نه !؟

عید غدیرتان علوی باد.
اعیادتان حیدری.
عمرتان فاطمی.
قیامتتان محمدی.
عاقبتتان الهی )
/ 0 نظر / 3 بازدید