انسان کامل و درجات بهشت

گفتش:از مقام و درجه "انسان کامل"
چیزی برتر و بالاتر هست !؟

گفت: اگه باشه پس باید
خود انسان کامل سراغ "آن چیز" برود !!!
و خداوند "ان چیز" را به او بدهد
تا او کاملتر !!! بشود !؟
و این ظاهرا خلاف فرض است !!!
مگه نه !!!
-------------------------------------------

پس ظاهرا برای همینه که ما در قرآن داریم که ::
-------------------------------------------
نتیجهٔ جستجو برای «درجات|الدرجات»: ۱۴ مورد در ۱۴ آیه یافت شد.
جزئیات جستجو
دَرَجَاتٍ دَرَجَاتٌ الدَّرَجَاتُ الدَّرَجَاتِ
-------------------------------------------
نتیجهٔ جستجو برای «"درجات"»: ۱۲ مورد در ۱۲ آیه یافت شد.
جزئیات جستجو
دَرَجَاتٍ ۚ دَرَجَاتٌ دَرَجَاتٍ
-------------------------------------------
نتیجهٔ جستجو برای «الطیبات»: ۱۲ مورد در ۱۲ آیه یافت شد.
جزئیات جستجو
الطَّیِّبَاتُ وَالطَّیِّبَاتِ الطَّیِّبَاتِ وَالطَّیِّبَاتُ
-------------------------------------------
نتیجهٔ جستجو برای «"*ذلک الفوز العظیم"|"*ذلک ؟هو الفوز العظیم"»:  ۱۲ مورد در ۱۲ آیه یافت شد.  
 جزئیات جستجو
...
/ 0 نظر / 3 بازدید