شرط سئوال و بحث

گفتش: آدم میتونه بدون داشتن
و قبول یه سری، یعنی یه مجموعه از
اصول و تعاریف و بدیهیات و فرضیات
حرف بزنه !؟ چیزی بگه !؟
  حتی سئوالی بکنه !؟ میشه اصلا !؟

گفت: اگه در مسایل ریاضی و فلسفی ومنطقی
نمیشه بدون اونها کاری کرد،
پس حتما در مسایل فردی و اجتماعی و -
حتی مسایل غیر انسانی - مثل مکانیکی و حیوانی
نمی توان اصلا کاری کرد .

راستی ! آیا اصول و تعاریف و بدیهیات و فرضیات
خودمون رو در هر موضوعی  ،
که سئوال و صحبت و بحثی در اونها داریم

آیا می دونیم !؟ منظم کرده ایم !؟
آیا اونها را نوشته ایم !؟
مکتوب و مشخص و معین شده است !؟
یا فقط توی دلمون است !
یا ..... روی هوا !!!

/ 0 نظر / 3 بازدید