لزوم غیب

گفتش: ممکنه در هستی غیب نباشه !؟
یعنی بدون غیب هم میشه هستی برپا بشه !؟

گفت: سئوالات خودت را از اهلش بپرس !
من اهلش نیستم ولی ...

ولی میتونم درک و فهم خودم رو از این مطلب بگم ...
تا
عوض کنم اگر درکم   انحراف فاحش داره،
یا اصلاح کنم اگر غلط داره،
یا تکمیل کنم اگر ناقصه، ...

مگر جزء میتونه کل رو درک بکنه !
مگر مخلوق خالق رو درک می کنه !
مگر محدود میتونه نامحدود رو بفهمه !
مگر دو جزء مستقل و نامرتبط درک از هم دارند،
مگر یک وجود در یک مرتبه پایین تر
از جزییات یک وجود در مرتبه بالاتر با خبره !
....
(اگه گرفتی .. صلوات)
/ 0 نظر / 3 بازدید