توسعه سئوال

    گفتش: چرا نماز را باید عربی بخونیم !
    ما که معنی اش رو نمی دونیم !؟
    گفت: اگه جواب هر سئوال رو می خواهی بفهمی ،
    و خودت پیدا کنی
    سعی کن اون سئوال را از ابعاد مختلف توسعه بدهی !

    گفتش: مثلا، برای پیدا کردن جواب این سئوال ،
    چه سئوالات دیگه بپرسم ؟ !

    گفت: برای نماز مثل این سئوالات رو بپرس !
    1- چرا رو به قبله بخونیم !؟ ووووو
    2- چرا چند رکعت می خونیم !؟ وووو
    3- چرا فلان ذکر رو می گیم !؟ فلان ساعات و اوقات !؟
    چرا با وضو !؟ چرا !؟ چرا !؟

    4- چرا روزه بگیریم !؟ چرا از سحر تا مغرب !؟ چرا ..... !؟
    5- چرا توی فوتبال هر تیم 11 نفرند !؟
    آفساید داریم !؟ خط 18 قدم داریم !؟

ووووو    .....
    گفتش: یعنی اگه مثل همون سئوال اولی را
    برای اجزاء و اهداف و مراحل اون موضوع
    و موضوع های مشابه بپرسم ،

    حتما حتما خودم جوابش رو می فهم ! مگه نه !؟
    گفت: بازم آفرین به این هوش !

    به خیلی ها اینو بهشون می گی باز هم نمی فهمند !!

/ 0 نظر / 3 بازدید