عمق عاشورا

س- با چه ابزارها و روشها،
دوست داریم عاشورا و کربلا و امام حسین (ع)
را بهتر بشناسیم ؟؟

ج- نوشتاری، دیداری، شنیداری، مجازی،
حضوری، تحقیقاتی، ترکیبی، ... !!؟؟

1- نوشتاری ها: کتاب، مقاله، داستانی، رمانی، ...
2- دیداری ها: فیلم، نمایشنامه، تعزیه، ...
3- شنیداری، رادیو، صوتی، مداحی، ...
4- مجازی: اینترنت، وب، ...
5- حضوری: نمایشنامه، اجرایی، ...
6- تحقیقاتی: تهیه گزارش، پروژه ای، ...
7- ترکیبی: تلفیق دو یا چند روش و حوزه فوق
و یا امثال آنها
.........
راستی ! برای شروع، تعمیق، ژرف نگری، ...
کدامین روشها بهترند !؟؟
/ 0 نظر / 5 بازدید