کوششی در شناسایی قرآن بعنوان ژنوم حقایق هستی

1.  مطب 4 - نتایج نگرشهای نوین به قرآن

اگه مطالب قبلی را خوانده باشیم حتما میدانیم که

اشارات ولایی قرآن میخواد به قرآن کریم ...

... با علوم و مفاهیم و روشهای علمی قدیم و نوین

نگاهی داشته باشه! به قرآن کریم و به کتابهای آسمانی!

وبعدش با مقایسه تطبیقی ! کدامیک برتر است؟ و چرا !؟

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

مثلا از طریق مفهوم دستگاه های معادلات و نامعادلات !

آخه همه ذرات و اجرام کوچک و بزرگ در هستی

بر طبق مجموعه هایی از معادلات با هم در تعامل هستند!

حتی روابط الکترومغناطیسی با معادلات ماکسول !

حتی جاذبه و کشش بین آنها با معادلات ذیربط !

پس ممکن است که خالق هستی با مجموعه معادلات

نهانسازی شده در لابلای آیات قرآن کریم

همه حقایق را دقیقًا مشخص کرده باشد؟ با تمام جزییات؟

و جزییات حقایق محفوظ و دست نخورده نگهداری شده باشد؟

آخه ابزارهایی مثل تلسکوب ها و میکروسکوب ها در جهان

آیاتی مثل کهکشانها و ریزذرات را مشخصتر کرده اند !

پس ممکن است ابزار و روشهایی مانند رایانه و نهان نگاری متنی

آیات قرآن و روابط بین آنها و اجزای آنها را مشخصتر نمایند؟

حتی تناسب بین آنها با شریعت و عترت و تاریخ و طبیعت را؟

حتی تفاوت و تناسب و تشابه و تناظر و تقارن و و و و را !؟

بیاییم مثلا نماز و اجزاء آن را بررسی بکنیم در قرآن کریم !

00000000000000000000000000000000000000000000000

آیا ممکن است که سئوالات ما از قرآن در باره جزییات نمازها

با مقایسه گزینش و چینش حروف و کلمات و فرازها و ...

و خلاصه با مقایسه ویژگیهای خاص آنها مشخصتر بشود ؟

مقایسه آیات با و بدون فرازهای خاص مرتبط !؟

مثلا با پیدا کردن صدها مجموعه آیات برای نماز

برای 5 نوبت نماز در آیات مرتبط با الصلاة!؟

مثلا 5 فراز با اقامه نماز و دادن زکات (حالت مضارع) داریم!!!

اگه هزاران مورد اینطوری پیدا بشه ! چی باید بگوییم ؟

واگر میلیونها مورد پیدا بشود چی !؟ یا میلیاردها مورد !؟

اگه در مورد 17 رکعت بودن ! 2 و 3 و 4 رکعتی!

و فقط 17 آیه دارای فراز پیوسته اقامه نماز و دادن زکات است!!!

و فقط 17 آیه دارای "حمید" است ! 17 الحمد لله گفتن در نمازها!

در مورد 2 سجده در هر رکعت ! 2 رکعت در هر نماز (اولیه ها)!

اول وقت بودن نمازها! تاکید بر 5 نوبت اول وقت خواندن !

و فقط و فقط در اول 5 آیه اقامه نماز داریم !!!

در مورد یک قنوت در هر "الصلاة" !!!

و فقط یک آیه با کلمات الصلاة و مشتق ..ق..ن..ت.. داریم !

آیا میشه از این مجموعه آیات و کلمات مرتبط با نماز

دستگاههای معادلات و نامعادلاتی ساخت با جوابهای دقیق!

با جوابهای همگرا و مطابق سُنّت نبوی و آل طاها ص !؟

و مثلا جواب نماز صبح بشه 2 رکعت ! فقط 2 "وَالْإِبْكَارِ" !!!

ظهر و عصر 4 رکعتی! و مغرب 3 رکعتی !!!

و عشاء هم 4 تا !؟ و فقط 4 آیه دارای ..سبح.. و ..عشیّ... !!!

آیا با همه اینها میشه گفت راز و رمز قرآن را پیدا کرده ایم !؟

البته احتمالًا ! نه یقینًا !!! و البته یکی از احتمالات ممکن را !؟

حرف آخر و فصل الخطاب را فقط معصوم ص می زند !

ولی ما خود را آماده می کنیم ! باید آماده شد ! آماده دیدن حقایق !

شاید حقایق با جستجوی ساده در قرآن دیده بشود !

با گروه بندی منطقی آیات دارای گزینش و چینش و ویژگی خاص !

آخه باید حقایق تا حد ممکن در همین دنیا ناسوتی روشن بشه !

مخصوصا هر چه به آخرش نزدیکتر میشویم ! به رجعت !

شاید رجعت هم با این مقدمه آغاز بشه ! با دیدن برخی حقایق !

و آماده بشویم با ارتقاء عقل و ابزار برای درک بیشتر و حقایق بیشتر!

حقایق موجود در کتابهای الهی ! حقایق جز خود اشیاء و مفاهیم و

یا روابط بین آنها نیستند !؟ حق یعنی پایدار! ثابت! غیر قابل تغییر!

000000000000000000000000000000000000000000000


/ 0 نظر / 12 بازدید