مدیریت عالیه، ارائه و کاربردِ پژوهشها، نظریه ها و تأسیس علوم نوین قرآنی 1. ما و اشارات

اشارات ولایی قرآن کریم

مجموعه مطالب 2 - چکیده ها

در راستاي مدیریت عالیه، ارائه و کاربردِ

پژوهشها، نظریه ها و تأسیس علوم نوین قرآنی

1.           ما و اشارات

واژه های عنوان : نویسنده، گرایش، اشارات، علاقه، نمونه، مورد، مکاتب،

واژه های عمومی : قرآن، لغات، فرازها، گزینش، چینش، جستجو، پیمایش، نظریه، تأسیس علم، تفسیر، استحسانات،

چکیده :

پیگیری ویژگیهای موجود وممکن در کتابهای مقدس برای پیروان ادیان و مکاتب مانند قرآن کریم بر اساس روش ورویکرد خاص  مثلا تحت نظریه اشارات ولایی قرآن، برای افراد حقیقی وحقوقی مختلف میتواند علل و دلایل جداگانه ای داشته باشد. برای نویسنده ( و پژوهشگر / نظریه پرداز) یافتن نمونه های ذیل – و ارتباط آنها با مفاهیم ومعانی ذیربط، از مهمترین شواهد برای ادامه دادن به ژرفای الگوهای گزینش و چینش حروف، کلمات، فرازها و آیات بوده است.  باید توجه داشت که هزاران مورد دیگر در کانال مرتبط با نویسنده برای اطلاع همگان موجود میباشد. همچنین نرم افزارهای متعدد میتواند آیات و کلمات و فرازهای مذکور را جستجو و نشان بدهند.

سابقه علمی نویسنده در رشته کامپیوتر و تحصیل و تدریس در بسیاری از حوزه های نرم افزارها، الگوریتمها، مهندسی اینترنت، بانکهای اطلاعاتی، امنیت اطلاعات، رمزنگاری، نهان نگاری ونیز علاقه به بررسی و مقایسه آزاد-اندیشانه مکاتب و عقاید بشری بر اساس شواهد و دلایل قابل اندازه گیری و مقبول عام و خاص میتواند از علل و دلایل گرایش به موضوع شده باشد.


/ 0 نظر / 39 بازدید