امنیت شبکه - سئوالات

    1.            هفت گروه مهم با چهار عنوان اصلی در هر یک (در 2 و 3 لایه) در امنیت شبکه کدامند ؟
    2.           سرفصلی در 4 قسمت (هر یک با 8 عنوان) برای ارائه این درس تدوین  نمایید.
    3.           8 مورد از  Hacking Techniques and Tools را نام ببرید و 2 مورد را مختصرا توضیح دهید.
    4.            دو گروه جدید از موضوعات در امنیت شبکه (در 3 یا 4 لایه) را ارائه نمایید.
    5.            5 مورد از مهمترین و تاریخیترین Network Security Tools کدامند ؟ دو مورد را شرح دهید.
    6.           مزایای امنیت میزبان را توضیح دهید. {ویا // 6 عنوان از مباحث در کلاس را نام برده، 2 تا را تشریح کنید.}
    7.           در قالب یک هرم چند طبقه (مراتب و اجزای)Security Strategy & Architecture  را ارائه دهید.
    8.            تفاوت جزییات، انواع، مراحل و دستورات بکارگیری access list را تشریح کنید.
    9.            intrusion detection in DBMS ؟ 5 حمله و روش افزایش امنیت در بانکهای اطلاعاتی ؟
    10.     در نظر گرفتن سخت افزار جداگانه جهت سرور وب و سرور پایگاه داده را توضیح دهید .
        11.     IPSec VPN Connection Models کدامند (3 مدل)؟ یکی را هم تشریح کنید.
        12.     سه مورد از معایب امضای دیجیتال را توضیح دهید. {ویا// آینده امنیت شبکه و اینترنت را بحث کنید.}
        13.      ISA Server Deployment Scenarios کدامند ؟ 6 مورد ؟ و یکی را تشریح کنید.
        14.     در شبکه موبایل قابلیت تایید هویت گوشی موبایل را توضیح دهید.             
        15.     پانزده عنوان اصلی از یک Security Plan برای دانشگاه بزرگی با توزیع کشوری ارائه دهید.
        16.     تکنیک ها و معیار هایی که در تشخیص رفتار عادی (شخص یا نرم افزار) به کار می روند را نام ببرید . .  
        17.      Enhanced IPSec Features کدامند ( 7 مورد) ؟ و 2 مورد را شرح دهید.
        18.     مراحل مدیریت خطرات امنیتی را نام برده هریک را به اختصار توضیح دهید.
        19.      IT Security Assessment   یعنی چه !؟ مراحل و جزییات و اقلام ؟ 15 مورد.
        20.     ویژگیهای اصلی سیستم امنیتی شبکه ارتباطی دستگاه، چیست (5 مورد) ؟.

/ 0 نظر / 6 بازدید