الاشارات لاهل البیت فی القران الکریم (مائده)

گفتش: آیا خدا عیدی ما را می فرستد انشاء الله !؟
گفت: ...
قَالَ عِیسَى ابْنُ مَرْیَمَ
اللَّهُمَّ رَبَّنَا
أَنزِلْ عَلَیْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ
تَکُونُ لَنَا عِیدًا
لِّأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا
وَآیَةً مِّنکَ ۖ
وَارْزُقْنَا وَأَنتَ خَیْرُ الرَّازِقِینَ
[۵:١١۴]
Said Jesus the son of Mary:
"O Allah our Lord!
Send us from heaven a table set (with viands),
 that there may be for us -
for the first and the last of us -
a solemn festival and a sign from thee;
and provide for our sustenance,
for thou art the best Sustainer
(of our needs)."
 [Abdullah Yusuf Ali]
 عیسى پسر مریم گفت:
«بار الها، پروردگارا، از آسمان، خوانى بر ما فرو فرست
 تا عیدى براى اول و آخر ما باشد و نشانه‌اى از جانب تو.
و ما را روزى ده که تو بهترین روزى‌دهندگانى.»
 [محمدمهدی فولادوند]
﴿١١۴﴾

قَالَ اللَّهُ
إِنِّی مُنَزِّلُهَا عَلَیْکُمْ ۖ
فَمَن یَکْفُرْ بَعْدُ مِنکُمْ
فَإِنِّی أُعَذِّبُهُ عَذَابًا
لَّا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِینَ
 [۵:١١۵]
Allah said: "I will send it down unto you:
But if any of you after that resisteth faith,
I will punish him with a penalty
 such as I have not inflicted
on any one among all the peoples."
[Abdullah Yusuf Ali]
خدا فرمود: «من آن را بر شما فرو خواهم فرستاد،
 و[لى‌] هر کس از شما پس از آن انکار ورزد،
 وى را [چنان‌] عذابى کنم که هیچ یک از جهانیان را [آن چنان‌] عذاب نکرده باشم.»
 [محمدمهدی فولادوند]
﴿١١۵﴾
 ..............................
و اما چند نکته !؟
...
         گفتش: عید سعید فطر خیلی مبارک باشه !؟
 
         ‎... گفت: بلی . انشاء الله . فقط ... آیه دوم را مواظب باش !!
  ...............................
و اما چند جستجو در باره کلمات این آیات::
....
         نتیجهٔ جستجو برای «"*عیسی ابن مریم"!بعیسی»: ۱۴ مورد در ۱۴ آیه یافت شد.
           نتیجهٔ جستجو برای «رزقکم!"رزقکم الله"»: ۱۲ مورد در ۱۲ آیه یافت شد.
           نتیجهٔ جستجو برای «رزقکم!یرزقکم»: ۱۲ مورد در ۱۲ آیه یافت شد.
           نتیجهٔ جستجو برای «رزقناه»: ۱۴ مورد در ۱۴ آیه یافت شد.
           نتیجهٔ جستجو برای «"*رزق"+یشاء»: ۲۸ مورد در ۱۴ آیه یافت شد.
           نتیجهٔ جستجو برای «"*من السماء ماء ف*"»: ۱۴ مورد در ۱۴ آیه یافت شد.
           نتیجهٔ جستجو برای «"*من السماء والارض"»: ۵ مورد در ۵ آیه یافت شد.
           نتیجهٔ جستجو برای «"*نزلنا من السماء"»: ۵ مورد در ۵ آیه یافت شد.
           نتیجهٔ جستجو برای «"*ا من السماء"»: ۱۴ مورد در ۱۴ آیه یافت شد.
           نتیجهٔ جستجو برای «"*انزل من السماء ماء فاخرج*"»: ۵ مورد در ۵ آیه یافت شد.
           نتیجهٔ جستجو برای «"*ر*ز*ق* *من ؟شاء"»: ۱۴ مورد در ۱۴ آیه یافت شد.
           نتیجهٔ جستجو برای «یعذبه»: ۱۲ مورد در ۱۲ آیه یافت شد.
           نتیجهٔ جستجو برای «"احدا"»: ۲۴ مورد در ۲۴ آیه یافت شد. (12+12=24)
           نتیجهٔ جستجو برای «"*من العالمین"»: ۵ مورد در ۵ آیه یافت شد.
           نتیجهٔ جستجو برای «عذاب+مهین»: ۲۸ مورد در ۱۴ آیه یافت شد.
           نتیجهٔ جستجو برای «"عذاب مقیم"»: ۵ مورد در ۵ آیه یافت شد.
           نتیجهٔ جستجو برای «"عذاب عظیم"»: ۱۴ مورد در ۱۴ آیه یافت شد.
           نتیجهٔ جستجو برای «"ولهم عذاب عظیم"»: ۵ مورد در ۵ آیه یافت شد.
           نتیجهٔ جستجو برای «"ولهم عذاب الیم"»: ۱۲ مورد در ۱۲ آیه یافت شد.
           نتیجهٔ جستجو برای «خزی+عذاب»: ۲۸ مورد در ۱۲ آیه یافت شد.
         نتیجهٔ جستجو برای «اول"»: ۲۴ مورد در ۲۴ آیه یافت شد. //12+12=24
           نتیجهٔ جستجو برای «"*اول مره و*"»: ۵ مورد در ۵ آیه یافت شد.
           نتیجهٔ جستجو برای «الاول+الاخر!الاولاد»: ۱۰ مورد در ۵ آیه یافت شد.
           نتیجهٔ جستجو برای «"*انت خیر"»: ۷ مورد در ۷ آیه یافت شد :: 14/2=7
           نتیجهٔ جستجو برای «الرازقین»: ۵ مورد در ۵ آیه یافت شد.
           نتیجهٔ جستجو برای «"تکون ل*"»: ۷ مورد در ۷ آیه یافت شد. :: 14/2=7
         نتیجهٔ جستجو برای «"*ایه من ربه"»: ۵ مورد در ۵ آیه یافت شد.
         نتیجهٔ جستجو برای «ارزق»: ۵ مورد در ۵ آیه یافت شد.
         نتیجهٔ جستجو برای «"*رزق* من*"»: ۲۹ مورد در ۲۸ آیه یافت شد. 14*2=28
         نتیجهٔ جستجو برای «"*رزق* من ال*"»: ۱۲ مورد در ۱۲ آیه یافت شد.
         نتیجهٔ جستجو برای «"*یرزق* مِن*"»: ۵ مورد در ۵ آیه یافت شد.
        .......................................................................
گفتش: چرا خیلی از تکرارها در قرآن کریم
        به تعداد 5 و 12 و 14گانه اومده است !؟

        گفت: آخه شاید اشاره ای به آن گروه 5 و 12 و 14 تایی معروف باشد ! شاید !
        یا قطعا !؟ ...
        والله اعلم !
--------
اگه گرفتی   .....    صلوات 

/ 0 نظر / 3 بازدید