مرک بر امریکا . . . . در قرآن !؟ با نهان نگاری !؟

1.  عنوان و موضوع نظریه

 نظریه اشارات ولایی قرآن

کوششی برای تأسیس علم جدید قرآنی


نگرش ها و روشهای نوین

در بینش، بررسی و جستجو برای

کشف نکات و روابط درون قرآن

(1)       مرتبط با حقایق درونی قرآن

(2)       مرتبط با حقایق هستی

در دین، مذهب، شریعت، هدایت،

رسالت، امامت، تاریخ و طبیعت

علی دلیلی یزدی

پاییز 1397

تهران

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

2.  منتخبی از گزاره ها و نتایج

نظریه اشارات ولایی قرآن

منتخبی از مهمترین نکات و گزاره ها و نتایج مختصر

 شناسایی و نمایش روابط، تشابه، تناسب، تناظرها و تقارن های

جزییات ویژگیهای انحصاری و ترکیبی بین مفاهیم هستی و

گزینش، چینش، تعداد، تکرار، مکان، ...

از حروف، کلمات، ترکیبات، فرازها و آیات قرآنی

کوششی برای تأسیس علم قرآنی

کشف نکات مرتبط

 با حقایقِ (1) درونی قرآن

و با (2) ویژگیها در دین و مذهب و شریعت، هدایت،

رسالت، امامت، تاریخ و طبیعت

علی دلیلی یزدی

پاییز 1397

تهران

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

3.  مجموعه نکات و نتایج

 نظریه اشارات ولایی قرآن

 شناسایی و نمایش تناسب و تناظرهای

جزییات ویژگیهای انحصاری و ترکیبی

گزینش، چینش، تعداد، تکرار، مکان، ...

از حروف، کلمات، ترکیبات، فرازها و آیات قرآنی

با نکات مرتبط با حقایق درونی قرآن

و با ویژگیها در دین و مذهب و شریعت، هدایت،

رسالت، امامت، تاریخ و طبیعت

علی دلیلی *

daliliali@gmail.com

sapp.ir/quranhints

persianblog.ir/daliliali

Instagram.com/daliliali14

Telegram.me/quranhints **

سایت آپارت، فیسبوک، یوتیوب

و در بسیاری از شبکه ها، سایتها، وبلاگها

و پیامرسانهای داخلی و خارجی

(( * اطلاعات بیشتر در آدرسها ))

)) * * دارای بیشترین اطلاعات و فایلهای متنی و صوتی))

پاییز 1397

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

4.  اصلی ترین سئوالات نظریه اشارات ولایی قرآن

1.         آیا احسن و نیکو و خوب است که خالق ژنهای موجودات زنده اشارات به حقایق هستی ماسوا را بطور مشابه در گزینش و چینش و سایر ویژگیهای حروف و کلمات و فرازها و آیات و قصص قرآن قرار داده باشد؟

2.         آیا احسن است قرآن بعنوان مجموعه هایی از دستگاه های معادلات باشد که حاوی پاسخ سئوالات ما به حقایق هستی در تشخیص و حل آن معادلات باشد؟ و خنثی کننده مشکلات رسم الخط ها، قرائتها، هرمونتیک و امثال آن؟

3.         آیا احسن است که قرآن کریم تبیان و توضیح کامل برای همه حقایق هستی خاصه نکات هدایتی باشد؟ خاصه برای معرفی هادیان و مفسران اصلی قرآن و چگونگی ادامه رسالت با امامت؟

4.         آیا احسن است در راستای آخرالزمان در کنار دلها و عقول، ابزارها و روشها و نگرشها بتوانند مانند تلسکوب و میکروسکوب جزییاتی بیشتر و دقیقتر از آیات هستی للناس را درک کرد؟

5.         آیا احسن است که مفاهیم و مبانی و روشهای علوم قدیم و نوین را بکارگرفته تا آیات و اشارات و نکات قرآن را که تبیان لِکُلّ شیء است در چاچوب اصول مسلم تفسیر درک نماییم؟

6.         آیا احسن و نیکو خوب و اصلح است که مفسران و محققان عالیقدر قرآنی در کنار سایر علوم اولیه و اصلی تفسیر، اصول و مفاهیم و نتایج و کاربردها در حوزه های ادبیات عرب قبل و صدر اسلام، زبان اصلی کتب آسمانی، منطق و کلام، فلسفه های شرقی و غربی، تاریخ و جغرافی ریاضی و نجوم و پزشکی تا امنیت اطلاعات و نهان نگاری و رمزنگاری و مخابرات امن و ... را بدانند؟

7.         آیا کتابهای خالق هستی در قالب تکوین، تدوین(قرآن)، تشریع (شریعت)، هدایت ( رسالت و امامت)، تاریخ و طبیعت همگی با هم متشابه، متناسب و متناظر و متقارن هستند؟ و نشانه و اشارات و آیات در هریک به دیگر موارد در دیگر کتب دلالت صریح و ضمنی دارد؟

8.         آیا تنوع و تعداد تناسبها و تناظرهای درونی و برونی قرآن بقدری فراوان و غیر قابل مقایسه با سایر کتب ( الهی و غیرالهی) بوده و از توان انسان در 1400 سال قبل خارج میباشد؟ و این نوعی تایید و تاکید علمی و مستقل از عقاید و نظرات دینی و مذهبی و سلائق گروهی و شخصی است؟

9.         آیا احسن است که یک کتاب در عالم ناسوت دارای جزییات حقایق هستی باشد که تنزل یافته لوح وقلم و کتاب مبین و دارای علم معصوم ص باشد که میتوان در آخرالزمان نشان داد تمام علم ما کان و غیر آن در آن وجود داشته است؟ و همچون فیلمنامه هستی همه حقایق عالم ناسوت را در خود داشته است؟

10.     آیا احسن است دلایل و اشارات برای همگرایی انواع تفسیرهای ادبی، روایی، عقلی، عرفانی و امثال آن و نیز برای یافتن رسم الخط و قرائت برتر و یا برای رفع سایر اختلافات در خود قرآن باشد؟

11.     ...

00000000000000000000000000000000


/ 0 نظر / 15 بازدید