اولو الالباب ! فقط 14 نفر !؟ ... برخی اهداف طرح اشارات 1. بررسی مهندسی چیدمان اجزای قرآن کریم

پژوهشها، نظریه ها و تأسیس علوم نوین قرآنی

1.  برخی اهداف طرح اشارات

1.        بررسی مهندسی چیدمان اجزای قرآن کریم

2.        شمارش تعداد اجزای ظاهری مکرر قرآن

3.        شناسایی کلمات و فرازهای مکرر قرآن

4.        تحقیق در چیدمان ظاهری مکرارات قرآن

5.        شناسایی وشمارش مکرارات ولایی قران

6.        شناسایی چیدمانهای خاص

7.        شمارش چیدمانهایی ولایی قرآن

8.        کمک ممکن در انواع تفاسیر

9.        کمک در درک موضوعی

10.   کمک در حفظ و معنی

11.   تشویق فرهنگ قرآنی

12.   تسهیل در ربط احادیث و آیات

13.   تسهیل درکشف روابط ظاهری اجزای قرآن

14.   ارتقاء ایمان به الهی بودن قرآن

15.   افزایش ایمان به محفوظ ماندن قرآن

16.   افزایش یقین به منشاء غیر انسانی و بشری قرآن

17.   ارتقاء به غیر بشری بودن منشاء جزییات قرآن

18.   تشویق به یافتن روابط بین قرآن و عترت

19.   ترغیب دگراندیشان مذهبی و دین و الهی  

20.   بکارگیری ابزار و روشهای نوین در درک قرآن

21.   تبدیل فرازهای قرآن به گزاره ها در بانک اطلاعاتی

22.   آماده سازی گزاره های قرآن برای استدلالات نیمه خودکار

23.   کمک به تدوین وتصحیح ادعاهای مرتبط با اعجاز عددی قرآن

24.   کد کزاری ادعاهای مرتبط با اعجاز عددی قران

25.   تعریف و شناسایی ویژگیهای عددی اجزای ظاهری قرآن

26. کشف و ارائه شارات بیشتر به جزییات وقایع و شرایط تاریخ (قبل و بعد)

27. ...

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

گروه های منابع : قرآن کریم، تفاسیر، روایات، احادیث، اینترنت،

منابع پژوهشگر: کانال تلگرام، وبلاگ ها، نرم افزار اشارات ولایی، کانال آپارات، نوارهای صوتی، نوارهای ویدیوئی، فایلهای متنی، پوسترها،

سوابق نویسنده : دکترای کامپیوتر از 1370، ارشد کامپیوتر از 1358، کارشناسی ریاضی از 1354

ایده پردازو پژوهشگر ارشد اشارات ولایی قرآن :  مهندسی معکوس تناسب و تناظر درونی و برونی قرآن با حقایق - با شریعت، عترت، تاریخ و طبیعت،

پژوهشگر ارشد، عضو موسس و مدیرعامل مرکز پژوهشهای قرآنی نور ولایت مبین، عضو هیأت موسس موسسه آموزش عالی بصیر(آبیک) (...-82)

دبیر و عضو شورای راهبری فناوری اطلاعات وزارت علوم (87-85) ، عضو گروه ارزیابی وزارت علوم و دانشگاه ها (88-85)

عضو هیأت علمی و مدیر گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه شاهد (85-75)، پژوهشگر مرکز مخابرات ایران (75-71)

daliliali@gmail.com + telegram.me/daliliali + Telegram.me/quranhints + 09123459914


/ 0 نظر / 43 بازدید