مبانی و نتایج اشارات ولایی قرآن؟

مبانی و نتایج اشارات ولایی قرآن؟

قرآن تبیان کل شیء هست؟ بله.

لا رطب و لا یابس ... یعنی چی؟

یعنی همه چیز در قرآن است.

آیا قرآن و معصومین جدا ناپذیرند؟ بله.

پس علم هر دو یکسان است؟ بله.

معصومین اسامی 12 امام را میدانند؟

و وقایع کربلا؟ از قبل؟ بله.

پس قرآن هم میداند!؟

یعنی در قرآن هست!؟

آیا معصومین جزییات نمازها را میدانند؟

بله. پس در قرآن هم هست!؟

آیا معصومین

 رسم الخط صحیح و احسن قرآن را میدانند؟

قرائت احسن؟ بله.

پس اینها هم در قرآن هست!؟

چگونه این همه اطلاعات در قرآن هست؟

با صراحات ! یا با اشارات؟

نهان نگاری متنی چیه؟

پنهان کردن متن در متن! برای چی خوبه؟

برای حفاظت      از اطلاعات!   و یکپارچگی!

مثلا چه جوری؟

با رعایت تناسب و تناظر

بین کلمات و ویژگیهای کاربرد آنها!

مثال؟ نمونه؟

کلمه وحید یعنی تک، تنها، یکی!

و فقط یک بار در قرآن اومده!

قَالَتَا یعنی آن دو نفر گفتند! فقط 2 بار اومده!

خَمسه و خَامِسِه یعنی پنج... و فقط 5 بار اومده!

مثلا برای 5 نوبت نمازها! فقط 5 بار ...شطر...!

آسمان هفتگانه:     فقط 7 بار!

کلمات همریشه با 8 ! فقط 8 بار آمده اند!

کلمات دارای ...وَلِیُّ... فقط 12 تا !!! (12 امام؟)

فقط 14 فراز مشابه "اطاعت الله ورسول" ص

با 13 ضمیر مذکر و فقط یک ضمیر مونّث! مشابه 14 معصوم؟ص

و هزاران هزار روش و مورد دیگر!   در قرآن کریم!!!

و صدها صفحه مطالب دیگر و هزاران نتیجه دیگر:

 جدید، جذاب، جالب، ... و بیسابقه!

آماده مقایسه با هر کتاب و متن دیگر

خلاصه نکات، گزاره ها، اهداف و کاربرد های ممکن

به هدف کشف بیشتر ویژگیهای گزینش و چینش

در راستای تفسیر کاملتر و جامعتر قرآن

در نمایش دقیقتر اعجازهای قرآن

ارائه وجه دیگری از اعجاز قرآن

در کسب ایمان بیشتر به قرآن

در نمایش همه زمانی بودن قرآن

در برتری مطلق قرآن بر سایر متون

در کار انسان نبودن قرآن

در ژنوم حقایق بودن قرآن

در علمی و فنی بودن جزییات قرآن

در اندازه گیری عددی موارد اعجاز

بررسی امکان وجود و نحوه کاربردِ

مفاهیم، مبانی، فرضیات،

 اصول و روشهای علوم گوناگون در قرآن

 به امید درک و رعایت بیشتر تعالیم قرآن

جزییات و مستندات فراوان در بسیاری از سایتها

و شبکه های اجتماعی داخلی و خارجی


/ 0 نظر / 16 بازدید