1. عشق خالق در قرآن واژه های عنوان : خالق، خلوق، وجود، هدایت، رسالت،

اشارات ولایی قرآن کریم

مجموعه مطالب 2 - چکیده ها

در راستاي مدیریت عالیه، ارائه و کاربردِ

پژوهشها، نظریه ها و تأسیس علوم نوین قرآنی

1.           عشق خالق در قرآن

واژه های عنوان : خالق، خلوق، وجود، هدایت، رسالت، امامت، عشق، دِین، قرآن، آیه بلند

واژه های عمومی : قرآن، لغات، فرازها، گزینش، چینش، جستجو، پیمایش، نظریه، تأسیس علم، تفسیر، استحسانات،

چکیده :

وجود خالق و مخلوقات ( مختار و غیرآن) بدیهی است. خلقت بی خالق از یکطرف و خالق و مخلوقی بی اثر (درگستره ابد تا ازل)، از طرف دیگر، ممتنع است. حق مخلوق پس از وجود هدایت مناسب آن است.

هر مخلوقی دارای نیازهایی متناسب با اهداف عالیه نظام هستی می باشد. امکانات برای دفع و جذب مناسب در اختیار موجود قرار میگیرد.

هدایت موجودات در قالب امکانات درونی و برونی بسیار منطقی، عقلی، عقلی و طبیعی است. عشق هر موجود به فعل و دستآورد خود ذاتی است. خداوند علاقه بی حد و مرز به مخلوق و فعل و اثر اراده خود دارد خاصه اینکه آن مخلوق مختار خواسته های او را در حد توان رعایت نماید.اهداف عالیه هستی، بردن مخلوقات بطرف اهداف اصلی خلقت در قالب یک چارچوب و مجموعه نظم و منسجم بنام رسالت و ادامه مراحل آن توسط امامت است.

اشارات ولایی قرآن کریم با تاکید بر داشتن تشابه، تناسب، تناظر، تقارن، تراتب، ... بین مفاهیم مرتبط در آیه با نتایج جستجو برای ترکیبات از اجزاء صریح و یا ضمنی ( از ریشه، مترادف، متضاد، صدر وذیل آیه یا موضوع، ... ) فعالیتهای مناسب را پیگیری می نماید.

 رسالت و امامت مصادیق متعدد دارد و نمونه تام و تمام و اکمل آن در 14 معصوم ص بعنوان اسوه رسالت است که شامل اسوه امامت تاریخ (12 امام معصوم س) هم میشود. عشق الهی به رسالت و امامت در قالب اشارات ولایی قرآن در بلندترین آیه قرآن ظاهر گشته است.

 تنها آیه ایی که حروف عشق را بطور پیاپی، به ترتیب و با حرکات (فتحه و سکون) دارد آیه کریمه شماره 282 در سوره دوم است.

جمع ارقام شماره آیه (2+8+2) اشاره ولایی داشته بعدد ولایت و امامت اوصیاء بسیاری از انبیاء و رسولان (اثنی عشر) یعنی 12 است که همان عدد تعداد 12 امام معصوم ختم رسولان ص است.

همچنین جمع ارقام شماره های سوره و آیه یعنی 2+8+2+2 مقدار 14 است که مصداق رسالت خاتم ص است که شامل مصداق امامت و وصایت خاتم ص هم هست. صدها مفاهیم و نمونه در کانال پژوهشگر وجود دارد.

باید توجه داشت که دِین اصلی خالق بر مخلوق همان قراردادن رسالت و امامت لازم است که این بزرگترین دِین متناسب و متناظر با برترین مخلوفات ( رسولان و انبیاء و اوصیاء بطور عام و 14 معصوم و 12 امام ص/س بطور خاص) است.

اشاره به این موضوع یعنی وجود کلمه توزیع شده عشق بصورت ...عِ...ش...ق.... فقط و فقط و بطور انحصاری در طول آیه کریمه "تداینتم" ظاهر شده است موارد فوق نمونه ای از نتایج بسیار فراوان از جستجوهای نیمه خودکار انجام شده می باشد.

 ارائه این نتایج به مفسران و محققان قرآنی و اصلاح، تعدیل، و گسترش کمی و کیفی فعالیتهای مربوطه ان شاء الله بتواند دریچه های جدید و فراوانی برای نامبردگان و همه علاقمندان و مشتاقان درون و برون مذهبی و دینی فراهم آورد.

00 گروه های منابع : قرآن کریم، تفاسیر، روایات، احادیث، اینترنت،

منابع پژوهشگر: کانال تلگرام، وبلاگ ها، نرم افزار اشارات ولایی، کانال آپارات، نوارهای صوتی، نوارهای ویدیوئی، فایلهای متنی، پوسترها،

سوابق نویسنده : دکترای کامپیوتر از 1370، ارشد کامپیوتر از 1358، کارشناسی ریاضی از 1354

ایده پردازو پژوهشگر ارشد اشارات ولایی قرآن :  مهندسی معکوس تناسب و تناظر درونی و برونی قرآن با حقایق - با شریعت، عترت، تاریخ و طبیعت،

پژوهشگر ارشد، عضو موسس و مدیرعامل مرکز پژوهشهای قرآنی نور ولایت مبین، عضو هیأت موسس موسسه آموزش عالی بصیر(آبیک) (...-82)

دبیر و عضو شورای راهبری فناوری اطلاعات وزارت علوم (87-85) ، عضو گروه ارزیابی وزارت علوم و دانشگاه ها (88-85)

عضو هیأت علمی و مدیر گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه شاهد (85-75)، پژوهشگر مرکز مخابرات ایران (75-71)

daliliali@gmail.com + telegram.me/daliliali + Telegram.me/quranhints + 09123459914


/ 0 نظر / 32 بازدید