تو زرنگی یا خدا !!

گفتش: من و تو زرنگیم یا خدا !؟

گفت: ما شاید فکر کنیم که زرنگیم !

ولی خدا واقعا زرنگه !!!

نگاه کن :

برای اینکه ما رو بطرف کارهای خوب ببره

و ما هم یواش یواش عادت کنیم

ببین چکار  کرده !؟  ...

هر روز رو، یه کمی از روز قبل یا بعد،

یا کوتاه تر کرده یا طولانی تره !

یا گرم تره یا سرد تره !

پر رطوبت تره یا کم رطوبت تره !

...

بنابراین روزه گرفتن و ...

در هر روزی ، نسبت به روز قبل یا بعد !!!

فقط یه کمی تفاوت داره !

در سایر مسایل هم ، همینطوره ! مگه نه !!!

راستی !

شیطون هم از همین فاصله های کم ...

... مواظب باشیم استفاده نکنه ...

... و ماها رو یواش یواش نبره !!!

---------اگه گرفتی        ... صلوات !!!

/ 0 نظر / 4 بازدید