ساده ترین امتحان

ساده ترین امتحان


اولی1: ساده ترین امتحان خدا از بندگان چه جوریه ؟
دومی2: نمیدونم !
1: اگر فقط خدا بود و تو بودی و بهشت و جهنم ؟
2: یعنی چی ؟
1: اونوقت خدا می گفت اگر فکر بهشت کنی می روی تو بهشت
و اگر فکر جهنم کنی می روی توی جهنم !!

/ 0 نظر / 5 بازدید