آماده سخنرانی

گفتش:
بجای این همه نوشتن،
یه خورده سخنرانی بکن
تا مشهورتر بشی !

گفت: می ترسم
هی پول و مول بریزن به پام
باعث بشه  یواش یواش
من خودم رو   بیشتر گم کنم !!

مگه ندیدی امثال من
که زیاد حرف می زنند
وقتی
به مقام و منزلت و پول و .... می رسند

یه باره کی
با چه سقوط آزاد
از کجا به کجا می رسن !!!
------------------------------------------
راستی !
ساعتی چند می دی
تا همین حرفا رو
کامل تر و رقیقتر و غلیظ تر بزنم !!

ایمیل من رو داری که !
مگه نه !؟
/ 0 نظر / 3 بازدید