دستگاه معادلات و نامعادلات انسان

دستگاه معادلات و نامعادلات:
تمام تعاریف، بدیهیات، اصول
و عملکرد فکری و عملی هر انسان یک مجموعه ( دستگاه ) از معادلات و نامعادلات است. مثلا هر مفهوم ذهنی یا فیزیکی بعنوان "این کلمه مساوی این فرآیند و پروسه و یا این چیز دیگر است" تلقی میشود. بنابراین باید مواظب بود که دستگاه فوق برای ما جواب لازم را داشته باشد و گرنه تناقضی در مقدمات و ورودی ها و داده ها و یا اشکالی در استنتاج ها و استدلال آمده است. برای رفع اشکال باید تعداد ردیف ها (معادله یا نامعادله ها ) را کمتر کرده و سپس تحلیل نمود.
راستی ! در دستگاه فوق برای هر نفر
چند ردیف (معادله و نامعادله) دارد ؟ هزار، میلیون یا بیشتر !!

 

تا چند تایی رو میتونیم حل کنیم !؟؟

/ 0 نظر / 3 بازدید