دسترسی به نتایج جستجوها

گفتش: میشه ما هم

همه نتایج از جستجوها در قران 

برای تکرارات ولایی 5 و 7 و 12 و 14 گانه

رو ببینیم !؟

گفت: فعلا برو به

http://5.61.26.85/sadra


با نام sadra


و رمز sadra1214

انشاء الله باقیش بعداً

جزییات رو پیدا کن


/ 0 نظر / 4 بازدید