عشق حسین

 

‎1- اگر عشق حسین
در راستای به عشق خداوند باشه ،
که باید هم باشه،
مگه میشه روزبروز شناخت ما به خدا و دستورات و طاعتش بیشتر نشه !؟
در همه ابعاد بندگی !؟

2- اگه اوج بندگی معمولا
در سر به سجده گذاشتن نمایان میشه،
چرا در این روزبروز بیشتر سرمایه گذاری نکنیم !؟

3- راستی ! اگه از 10 سالگی،
هر 5 سال هم فقط یک ثانیه به طول سجده ها اضافه بشه،
در 75 سالگی سجده 12 تا 15 ثانیه ای می شد !

4- اگه 10 سالگی، سالی فقط یه رکعت به نمازهای مستحبی روزانه اضافه بشه، یعنی توی بانک خدا سپرده بیشتر بشه ! در 75 سالگی چقدر سرمایه میشه !
...
نکته:
مگه امام حسین شب عاشورا نگفت به عباس که
اگه می تونی کار جنگ را یه شب دیگه عقب بینداز

تا با در نماز برای خدا،
با خدا معاشقه کنیم !
مگه نه !
(من که جنگ ندارم هم    باید همینطور باشم !؟)

 

/ 0 نظر / 3 بازدید