خوب خوبا

 

1- میون خوبا،‌کدوم یکی خوب خوباست !؟
2- منظور توی آدما ؟ توی حرفا ؟ توی کارا،‌.... توی چی هاست ؟
1- هر چی میدونی ؟ توی عالم، توی دنیا و آخرت، ... توی کله ات ؟
   ....  آزاد آزادی ...! ... هر چند تا رو بگی !!  ولی بترتیب.... با اولویت .....
2- اولا خدا  خودش خوب خوباست، این اولش، 
    بعدش خلیفة الله مثل پیامبر(ص)  و معصومین (س)،
    بعدش اولیاء و آدمای خوب،
    بعدش حرفای خوب،‌پند و اندرز و حکمت و .... از همه .... حتی از کافر و منافقو مشرک و ....،
    بعدش فکر و اندیشه و مشورت و .... با خوبا.
1- حالا ... اگر بعضی هاش نبودند دم دست ... چکار کنیم !؟
2- .... دوستان و دشمنان اون کارا و اون حرفا و اون آدمها رو ببین .... 
1-  .... تا بفهمم با کی دوست بشم .. چکار کنم .... کجا برم .... چی بگم .......
2-   مخصوصا امامت، رهبرت،‌ حزبت،‌ وبلاگت، گروهکت، سایتت،‌ روزنامه ات، ...
      ... خلاصه هر چیزی که دنبالش هستی ...!
1- یعنی اگر چپ و راست ، خوب و بد، موافق و مخالف ، ...
     اگر همه دنبال امام،‌....حزب،‌.... من جمع شدند ...
2- ... خیالت راحت باشه !‌.... اینطور نمی شه ! ... اگر هم بشه ،‌ یکی دو مدت بعد ... جدا می شن.
     .. اصلا تو مگر خمس و ذکاتت را بمن می دی ... که سئوالاتت را از من می پرسی !!!!!   (-:
/ 0 نظر / 4 بازدید