جهت قبله

 

 

1- قبله کدوم وره !؟ از کجا بفهمیم !؟ 
2- چند نکته مهمه ! البته در نیمکره شمالی ! و

    با دقت در جهات شمال،‌جنوب،‌شرق و غرب
  1. اول ظهر شرعی - اول اذان ظهر - خورشید در راستای جنوب است.
  2. در ایران - از ارومیه تا چابهار - قبله از حدود 10 درجه تا 80 درجه از امتداد جنوب بطرف غرب مایل است.
  3. در حدود تهران این عدد تقریبا 38 تا 40 درجه است.
  4. در اول بهار و پاییز محل طلوع دقیقا در امتداد شرق و محل غروب دقیقا غرب است.
  5. در شبها محل ستاره قطبی دقیقا در امتداد شمال است.
  6. جهت قبله در هر مکان از مناطق وسط ایران تقریبا در جهت خورشید در حدود 2 تا 3 ساعت بعد از اذان ظهر آن محل است.
  7. بر روی نقشه مسطح کره زمین فقط برای نقاط نزدیک به مکه معظمه (تا چند ص کیلومتر) میتوان از خط مستقیم قبله استفاده کرد.
  8. آدرس ذیل نقشه خطوط قبله را در کلیه نقاط زمین نشان می دهد. قبله جهان
  9. اگر مکه معظمه در قطب شمال/جنوب بود، اونوقت ... همه خطوط نصف النهار در نقشه فوق بطرف قبله می بود!!! :-)
/ 0 نظر / 3 بازدید