منابع خوب درسی

١- چند منبع خوب برای عناوین و مطالب دروس وجود دارد ؟

2- خیلی خیلی !  مثل :

   ا- سایت دانشگاهها و دانشکده های خوب ایران و جهان،

   ب- سایت های مجلات معروف مربوطه،

   پ-  سایت نرم افزار های مربوطه،

    ج- سایت شرکت های مربوطه ( سخت افزار و نرم افزاری)،

    چ- کتابها و کتاب فروشی های مهم،

    ح- سایت مربوط به استاندارد های آن حوزه،

    ......

    ( راستی شما چند پیشنهاد در این زمینه دارید ؟ )/ 0 نظر / 3 بازدید