مشکل از کجاست

گفتش: میدونی مشکل از کجاست ؟

تقصیر کیه ؟ با کی طرفیم ؟


گفت: آماده ای ! همه رو لو میدم !!


1- اولا تقصیر همردیف ها و همکارهاست

چون قانون و نوبت حق مارو رعایت نمی کنند !


2- ثانیا تقصیر بالا دستی هاست

که امکانات کم می دند ولی دستور زیاد میدن !


3- ثالثا مشکل زیر دستانه

که زیاده میخوان و به حقشون هم راضی نیستن !


4- رابعا مقصر قبلی ها هستند

که نه کاری کرده اند

و نه چیزی برای کار کردن باقی گذاشته اند !!!

و ما رو بیکار گذاشته اند !!!


گقتش: فقط مونده بگی که تقصیر آیندگان هم هست

چون که انتظار دارند ما براشون همه کارها رو انجام بدیم

تا راحت راحت زندگی کنن !!!

بگو دیگه ! خجالت نکش !!!

/ 0 نظر / 4 بازدید