چند زاویه ؟

 

1- برای درک خوب یه مساله چه باید بکنیم ؟
2- از چند زاویه نگاه کن !
1- منظورت اینکه دورش بگردم و نگاهش کنم !؟
2- نه ! اگر بتونی از لحاظ نکته های عقلی، منطقی، فلسفی، عقیدتی، اخلاقی، عرفانی، ...
1- یواشتر!  زیاد شد! بازم هست !؟
2- ... اجتماعی، علمی، فنی، تجربی، سیاسی، اقتصادی، تاریخی ، .... و نگاهش کنی ...
1- حتما  اون موقع دیگه می فهممش ! مگه نه!
2- حتما. ولی مگه این فوتبال ها و سریال ها و جوک گفتن ها و ... خلاصه،‌وقت تلف کردن ها،‌ فرصت میذاره برای من و تو !؟
1- لطفا وارد مسایل اجتماعی و سیاسی و مسایل شخصی و خصوصی افراد نشو !  باشه !!؟؟؟
/ 0 نظر / 4 بازدید