اثبات یا رای گیری

    س: آیا معمولا به ما چیزی اثبات میشه
یا ما اون رو یه جوری قبول می کنیم !
شاید باورش هم نکرده باشیم!
ولی یه جوری با اون کنار میایم !!

    ج: معمولا برای بحث های سنگین و عمیق
 وقت کافی نیست
    مخصوصا اگر ده ها و صدها و هزاران
طرف و نفر و هدف و روش و نکته باشه !

    س: پس برای همینه که رای می گیریم !
چون وقت اثبات و رد تک تک مطالب رو نداریم !
    ج: تو هم خودت استاد شدی !
 و جواب سئوالات خودت رو خوب می فهمی !!

/ 0 نظر / 3 بازدید