لَوْ خَرَجُوا فِیکُم مَّا زَادُوکُمْ إِلَّا خَبَالًا
وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَکُمْ
یَبْغُونَکُمُ الْفِتْنَةَ وَفِیکُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ ۗ
وَاللَّهُ عَلِیمٌ بِالظَّالِمِینَ
[٩:۴٧] [fa.bahrampour]
اگر با شما بیرون آمده بودند
جز تردید و تباهى در کارتان نمى‌افزودند،
و در بین شما رخنه مى‌کردند تفرقه و فتنه مى‌انداختند،
و در میان شما براى خود جاسوسانى دارند،
و خداوند به [حال‌] ستمکاران آگاه است
[yusufali]
If they had come out with you,
they would not have added to your (strength)
but only (made for) disorder,
hurrying to and fro in your midst
and sowing sedition among you,
and there would have been some among you
who would have listened to them.
But Allah knoweth well those who do wrong.