گفتش:
بالاخره چند گروه رو میشناسی !؟
افکار و رفتار و سابقه و .... همه چیزشون رو !!؟؟

گفت: اونقدر سئوالات سخت می پرسی
که موندم چی بهت بگم !
همین قدر می دونم که

خدا هم بیش از 70 گروه رو
اسم برده توی قرآن :

1 الْأَخْسَرُونَ 1
2 الْأَرْذَلُونَ 1
3 الْأَعْلَوْنَ 1
4 الْأَقْدَمُونَ 1
5 الْآمِرُونَ 1

6 الْجَاهِلُونَ 1
7 الْحَامِدُونَ 1
8 الْحَوَارِیُّونَ 1
9 الْخَاسِرُونَ 1
10 الْخَاطِئُونَ 1

11 الْخَالِدُونَ 1
12 الْخَرَّاصُونَ 1
13 الْعَادُونَ 1
14 الْعَالِمُونَ 1
15 الْغَافِلُونَ 1

16 الْغَالِبُونَ 1
17 الْغَاوُونَ 1
18 الْفَاسِقُونَ 1
19 الْفَائِزُونَ 1
20 الْقَادِرُونَ 1

21 الْقَاسِطُونَ 1
22 الْقَاعِدُونَ 1
23 الْکَاذِبُونَ 1
24 الْکَافِرُونَ 1
25 الْمَاعُونَ 1

26 الْمَاهِدُونَ 1
27 الْمَشْحُونِ 1
28 الْمَفْتُونُ 1
29 الْمَکِیدُونَ 1
30 الْمَکْنُونِ 1

31 الْمَنُونِ 1
32 الْمَنصُورُونَ 1
33 الْمُبْطِلُونَ 1
34 الْمُتَنَافِسُونَ 1
35 الْمُتَوَکِّلُونَ 1
-5 الْمُتَّقُونَ 1
36 الْمُجِیبُونَ 1
37 الْمُجْرِمُونَ 1
38 الْمُخَلَّفُونَ 1
39 الْمُسَبِّحُونَ 1
40 الْمُسْلِمُونَ 1
41 الْمُشْرِکُونَ 1
42 الْمُصَیْطِرُونَ 1
43 الْمُضْعِفُونَ 1
44 الْمُطَهَّرُونَ 1
45 الْمُعَذِّرُونَ 1
46 الْمُعْتَدُونَ 1
47 الْمُفْسِدُونَ 1
48 الْمُفْلِحُونَ 1
49 الْمُقَرَّبُونَ 1
50 الْمُنَافِقُونَ 1
51 الْمُنزِلُونَ 1
52 الْمُنشِئُونَ 1
53 الْمُهْتَدُونَ 1
54 الْمُؤْمِنُونَ 1
55 الْوَارِثُونَ 1
56 التَّائِبُونَ 1
57 الرَّاسِخُونَ 1
58 الرَّاشِدُونَ 1
59 الرَّاکِعُونَ 1
60 الرَّبَّانِیُّونَ 1
61 السَّابِقُونَ 1
62 السَّاحِرُونَ 1
63 الصَّابِرُونَ 1
64 الصَّادِقُونَ 1
65 الصَّافُّونَ 1
66 الصَّالِحُونَ 1
67 الصِّدِّیقُونَ 1
68 الضَّالُّونَ 1
69 الظَّالِمُونَ 1
70 اللَّاعِنُونَ 1
71 الْأَوَّلُونَ 2
72 الْخَالِقُونَ 2
73 الْمُرْسَلُونَ 2
74 الزَّارِعُونَ 2
75 النَّبِیُّونَ