سند چشم‌انداز
بخش بندی و زیبانویسی شده توسط  
علی دلیلی – آبان 1387
========================
سند چشم‌انداز بیست ساله‌ی
 جمهوری اسلامی ایران
 در افق 1404 هجری شمسی؛
 که در تاریخ 13 آبان 1382 توسط
رهبر معظم انقلاب
به
سران قوای سه‌گانه
 ابلاغ شد.


-------------------------------------------------------
با اتکال به         قدرت لایزال الهی
و در پرتو          
ایمان
و عزم
ملی
و کوشش
برنامه‌ریزی شده
و مدبرانه‌ی
جمعی
 و در مسیر تحقق     
آرمان‌ها
و اصول
قانون اساسی‌،
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
در چشم‌انداز بیست ساله، 
ایران
کشوری است
توسعه یافته
با جایگاه
اول
اقتصادی
علمی
و فناوری          
در سطح
 منطقهباهویت
اسلامی
و انقلابی،
 الهام بخش              
در    
جهان اسلام
        و با تعامل
سازنده
و موثر                              
در
روابط بین‌الملل.
(……………………………..)
جامعه‌ی ایرانی
در افق             
این چشم‌انداز
چنین
 ویژگی‌هایی
                                خواهد داشت:
(……………………………..)توسعه یافته،
متناسب با        
مقتضیات
فرهنگی،
جغرافیایی
و تاریخی
 خود،
متکی بر            اصول اخلاقی
و ارزش‌های     
اسلامی،
ملی
و انقلابی،با تاکید بر          مردم سالاری دینی، 
عدالت اجتماعی،
                                آزادی‌های مشروع،   
حفظ
کرامت
و حقوق
انسان‌ها
                                و بهره‌مندی از   
امنیت
اجتماعی
و قضایی.
(………………………………………….)برخوردار از    دانش پیشرفته،
توانا در              تولید
علم 
و فناوری،
متکی بر           
سهم برتر
منابع انسانی
و سرمایه‌ی اجتماعی       
در تولید ملی.
(………………………………..) امن، مستقل و مقتدر
با سامان   دفاعی     
مبتنی بر  
بازدارندگی
همه جانبه
و پیوستگی
                مردم
و حکومت.
(………………………………..) برخورداراز        
سلامت(ی)،     
رفاه،        
امنیت غذایی،   
تامین اجتماعی،       
فرصت‌های برابر،
توزیع مناسب درآمد، 
نهاد مستحکم خانواده،
 به دور از          فقر، 
تبعیض
 و بهره‌مند از      محیط زیست مطلوب.
(………………………..…………..)فعال،               
مسئولیت پذیر،
ایثارگر،    
مومن ،     
رضایت‌مند،
برخوردار از                وجدان کاری،            
انضباط،
روحیه‌ی تعاون  
و سازگاری اجتماعی،
متعهد به           انقلاب
و نظام اسلامی
و شکوفایی ایران
و مفتخر به                ایرانی بودن.
(………………………….…..)دست یافته به
           جایگاه
اول
اقتصادی
                    علمی
و فناوری     
در سطح                منطقه‌ی آسیای جنوب غربی
(شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه)
با تاکید بر              
 جنبش        
نرم افزاری
و تولید علم،
رشد پرشتاب و مستمر     اقتصادی،
ارتقاء نسبی                   سطح درآمد سرانه
و رسیدن به                    اشتغال کامل.
(……………………………………………..)الهام بخش،    
فعال
و موثر
در     جهان اسلام
با      تحکیم الگوی
                        مردم سالاری دینی،       
توسعه‌ی کارآمد،    
جامعه‌ی اخلاقی،
نواندیشی                       
و پویایی
فکری
و اجتماعی،تاثیرگذار بر            
همگرایی
اسلامی
و منطقه‌ای
بر اساس   
تعالیم اسلامی
و اندیشه‌های امام خمینی (ره).
(………………………………..)دارای
تعامل
سازنده
و موثر
 با     جهان
بر اساس        
اصول
عزت،
حکمت
و مصلحت.
(………………………………..)ملاحظه:
 در
تهیه،
تدوین
و تصویب
برنامه‌های توسعه            
و بودجه‌های سالیانه،
این نکته مورد توجه قرار گیرد که شاخص‌های کمی کلان آن‌ها
 از قبیل
نرخ سرمایه گذاری،
درآمد سرانه،
تولید ناخالص ملی،
نرخ اشتغال و تورم،
کاهش فاصله‌ی درآمد
میان
دهک های         بالا
و پایین جامعه،رشد
فرهنگ
و آموزش
و پژوهش
و توانایی‌های
دفاعی
و امنیتی، باید
 متناسب با
سیاست‌های توسعه
و اهداف
و الزامات  
 چشم انداز،
تنظیم
و تعیین
 گردد
و این
 سیاست‌ها
و هدف‌ها
به صورت کامل
 مراعات شود.