بالاخره فهمیدم یا نفهمیدم که ...
1- توکل بر خدا یا توکل بر خودمون یا هر دو !؟

(کدامیک کفره! کدامیک شرکه!
کدامیک عین توحیده! )

2- رضایت من از کارهای خدا !؟

(من چی بیدم !؟
من کی ام که باید از کار خدا راضی باشم !

مگه او کارگزار من است العیاذ بالله !
یا رضایت او از من شرط است !؟)

3- .... (باقی نکته ها را هم
شما خودتون مطرح بفرمایید
تا یکطرفه نشه !!!)