-گفت: اگه آدم 1000 اصل و نکته رو
بلد باشه و رعایت بکنه خوبه !؟
گفتش: برای شروع خوبه ولی بعدش مشکل پیش میآد !

-گفت: منظورت اینه که اگه بدونه که
چه ترکیبی از این نکات با چه ترکیبی از همون نکات
نباید و نمی تونند همزمان جمع بشن
یعنی همزمان هر دو گروه رو قبول کنیم و رعایت کنیم !؟

گفتش: آره دیگه !
خود این حالات چند نکته حساب میشه !؟
چند جا پیش میآد !؟
چه موقع هایی برخی اصول با برخی اصول دیگر
جمع نمی تونن بشن !؟

-گفت: بخدا قسم سئوالی کردی که
هنوز نمی دونم عددش چند رقمی است !؟
چه برسه به اینکه چه جوری رعایت بکنم آن ها را !!

گفتش: دیدی گفتم فهمیدن اصل و نکته برای شروع خوبه
ولی بعدش دردسر زا میشه !؟

گفت: پس همه چیز رو بی اصل و نکته یاد بگیرم !؟
بی مبنا و پایه !؟

گفتش: رای گیری برای همینه !؟

چون وقت برای بحث و جر نیست ؟

امکان رعایت صحیح تمام اصول ممکن نیست !؟
ولی رای گیری هم مشکله !
مگر نگاه به رهبرت و لیدرت و حزب و گروهت
و سایت و اسوه ات بکنی
که اون موقع باید دنبال بهترین های ممکن بگردی!
 
 
 
که باز مساله مثل مساله قبلی میشه !!!

 

راستی !
احتمالا با همون ها اصل ها و آدم ها
در اون دنیا محشور می شی !؟
گرفتی !؟ مگه نه !؟
-----------------------------------------------------
این بحث ادامه خواهد داشت
!to be continued !!! ?