س- توی کدوم تیم هستیم !؟
آیا حرف مربی رو گوش می کنیم !؟
و یا فقط وقتی خودمون مربی هستیم
دلمون میخاد باقی مردم حرف ما رو گوش کنن !!؟

ج- منظورت اینکه این ایام که
حرف عرفه و عرفات و شناخت و عبادت هست
به دستورات تنها مربی واقعی و حقیقی هستی گوش کنیم
و یه خورده به خودسازی خود برسیم !؟