بنام خدا / سلام / خوش آمدید /
این صفحات برخی از نظرات،‌ فکر ها،‌ نکات ، زمزمه ها و دیدگاههای شخصی مرا نشان می دهد. /
انشاءالله مفید واقع شود. /
قبلا بعلت کمبود وقت پوزش می طلبم. /
امیدوارم روزی
بهترین حرفها و نکات و درسهای زندگی یکدیگر را
در چنین صفحاتی ببینیم. /
بدیهی است مرتب سازی و گروه بندی و ....
برای خوانندگان مفید تر است. /
انشاء الله تعالی سعی می شود
در راستای ارتقای مطلوب حرکت شود. /
از جستجوی برای پیدا کردن مطالب استفاده فرمایید./
شاید به این صفحات بصورت
کشکول، درسها، وصیتها، دیدگاه ها،‌....
هم بتوان به آنها نگاه کرد./
و من ا لله ا لتوفیق /
انما یتقبل من المتقین