باید به همه گفت که :


تولدت مبارک،


زندگی ات مبارک تر،


رفتنت مبارک ترین.


(البته بعد از آخرین روز یه زندگی موفق و خوب،


و برای زندگی بهتر پیش خدا و نعمات واقعی تر)